Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/buromare/domains/buromare.nl/public_html/modules/mod_swmenupro/functions.php on line 2597
Kenmerken Hoogbegaafdheid

Een geschenk met een keerzijde

 

Positieve kenmerken

Mogelijke problemen

Kan snel informatie opnemen en onthouden

Ongeduldig, onbegrip voor ‘traagheid’ van anderen; houdt niet van routine en ‘stampen’; verzet zich tegen het aanleren van basisvaardigheden; maakt concepten nodeloos ingewikkeld

Weetgierige houding; intellectuele nieuwsgierigheid, motivatie van binnen uit ; zoekt naar de betekenis van zaken.

Stelt gênante vragen; heeft een sterke wil; wijst leiding af; schijnt bovenmatig veel interesses te hebben en verwacht hetzelfde van anderen.

Vermogen om tot de essentie van zaken te komen, abstraheren, samenvatten; houdt van het oplossen van problemen en intellectuele activiteiten.

Verwerpt details of laat ze weg; verzet zich tegen herhaald oefenen en discipline; zet vraagtekens bij onderwijsmethodes.

Ziet oorzaak-gevolg verbanden

Vindt het moeilijk niet-logische zaken te accepteren, zoals gevoelens, tradities, of zaken die ‘in goed vertrouwen’ moeten worden aangenomen.

Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid

Heeft moeite met praktische zaken; maakt zich zorgen om humanitaire aangelegenheden.

Organiseert graag zaken en mensen in structuur en order, zoekt mogelijkheden tot systematiseren.

Bedenkt gecompliceerde regels of systemen; kan als bazig, brutaal of overheersend gezien worden

Grote woordenschat en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; diepgaande kennis m.b.t. onderwerpen waarin leeftijdgenoten nog niet geïnteresseerd zijn.

Gebruikt verbale capaciteiten om bepaalde situaties te vermijden of eraan te ontsnappen; de school en leeftijdgenoten vervelen hem; wordt door anderen als ‘betweter’ beschouwd.

Kritisch denkvermogen; heeft hoge verwachtingen;is zelfkritisch en evalueert anderen.

Kritisch of intolerant jegens anderen; kan ontmoedigd of depressief raken; perfectionistisch.

Observeert scherp; bereidheid ongebruikelijke zaken op hun merites te beoordelen; staat open voor nieuwe ervaringen.

Kan overmatig op bepaalde zaken gericht zijn; kan soms onnozel overkomen

Creatief en inventief; pakt zaken graag anders aan.

Kan plannen verstoren of verwerpen wat al bekend is; wordt door anderen als anders en ‘buitenbeentje’ beschouwd.

Hoge mate van concentratie; lange aandachtsspanningsboog m.b.t. interessegebieden. Doelgericht gedrag; volhardend.

Wordt niet graag gestoord; verwaarloost plichten of mensen als hij geconcentreerd bezig is met iets dat hem interesseert; kan koppig overkomen.

Gevoeligheid; hoog empathisch vermogen; de wens om door anderen geaccepteerd te worden.

Gevoelig voor kritiek of afwijzingdoor leeftijdgenoten; verwacht van anderen dezelfde waarden; behoeft succes en erkenning; kan zich anders en vervreemd voelen.

Veel energie; alertheid; geestdrift; perioden van intense inspanning

Wordt gefrustreerd door gebrek aan activiteiten; geestdrift kan de schema’s van anderen verstoren; heeft constant stimulans nodig; kan gezien worden als hyperactief.

Onafhankelijk; werkt graag zelfstandig; vertrouwt op zichzelf.

Kan de inbreng van ouders of klasgenoten verwerpen; non-conformistisch; kan onconventioneel zijn.

Verschillende interessegebieden en bekwaamheden; veelzijdig

Kan chaotisch overkomen; gefrustreerd door tijdgebrek; anderen kunnen verwachten dat hij of zij alles kan.

Groot gevoel voor humor.

Kan situaties in het absurde trekken; humor wordt niet altijd door leeftijdgenoten begrepen; kan de clown uithangen om aandacht te trekken.

Bron: Webb. Vertaling jurgens en de Mink 2000

    kenmerken hoogbegaafdheid