Thomas Gordon

Volgens Gordon zouden veel strubbelingen binnen gezinnen aanzienlijk afnemen als ouders en kinderen hun communicatie vaardigheden zouden verbeteren.
Gordon biedt hiertoe waardevolle, en wereldwijd bekende, tools zoals:

  • 'de ik-boodschap’ om je eigen behoeften en grenzen kenbaar te maken,
  • ‘actief luisteren’ om de ander uit te nodigen zich uit te spreken,
  • 'de overlegmethode’ om in 6 gestructureerde stappen op democratische wijze problemen op te lossen. Hierbij wordt uitgegaan van ‘win-win'