Nelsen

Centraal staat hoe je op een proactieve bemoedigende manier kunt opvoeden zodat kinderen hun eigen kracht leren ontwikkelen, en zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn. Een kind dat zich goed voelt gedraagt zich goed.
Toch is niet te voorkomen dat een kind soms ontmoedigd raakt en negatief gedrag vertoont. “Positive Discipline” biedt tal van mogelijkheden om op een respectvolle manier het negatieve gedrag te begrenzen.

Ingrijpen bij negatief gedrag voldoet volgens Nelsen aan 5 criteria:

  • Het is vriendelijk en doortastend tegelijk.
  • Het geeft het kind een gevoel van verbondenheid en ertoe te doen.
  • Het is effectief op de lange termijn.
  • Het leert het kind belangrijke vaardigheden en eigenschappen (respect, probleemoplossende vaardigheden, empathie, veerkracht etc).
  • Het nodigt het kind uit te ontdekken hoe capabel hij is.

Een voorbeeld :
“Stel: Je kind is brutaal en snauwt je af. Een vriendelijke en doortastende manier om hier mee om te gaan is om de kamer te verlaten. Oh, ik kan de bezwaren al horen: “Zo krijgt het kind zijn zin”. Laten we eens nauwkeuriger kijken. 
Je kunt een ander niet dwingen om je met respect te behandelen, maar je kunt jezelf wel met respect behandelen. Weggaan betekent dat je jezelf serieus neemt – en dat is goed voorbeeldgedrag voor je kind. 
Later, als iedereen gekalmeerd is en zich beter voelt kun je er een vervolg aan geven. Iets in de trant van: “Schat, het spijt me dat je zo boos was. Ik respecteer je gevoelens maar accepteer niet hoe je ermee omging. Wanneer je mij afsnauwt, zal ik de kamer uit gaan. Ik houd van je , en wil graag bij je zijn, dus als jij weer vriendelijk tegen mij kunt zijn, laat het me weten en ik kom graag terug. Ik zal je graag helpen om andere manieren te vinden om met je boosheid om te gaan”. (Vertaald uit “Positive Discipline” van Jane Nelsen.)