Opvoeding

Opvoeden van hoogbegaafde kinderen

In onze maatschappij voeden de meeste ouders hun kinderen op door positief gedrag te belonen en negatief gedrag te bestraffen.
De ouder bepaalt en van de kinderen wordt verwacht dat ze zich conformeren.
Maar: ‘conformeren’ botst met een creatieve, onderzoekende, onafhankelijke aard die zo eigen is aan hoogbegaafde kinderen en werkt problemen in de hand.

Wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben is ferme, vriendelijke sturing en ondersteuning bij het vinden van hun eigen acceptabele weg.
In plaats van straf of beloning levert het veel meer op om je als ouder te richten op leren, het zoeken naar oplossingen en het helpen ontwikkelen van zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden.

Dit geldt overigens ook voor niet-hoogbegaafde kinderen, maar voor hoogbegaafde kinderen met intense gevoelens, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een kritische, onafhankelijke instelling is het een must.

Alleen met een positieve, groeigerichte manier van sturing geven kunnen we de aard van een hoogbegaafd kind koesteren en tot zijn recht laten komen. Van ouders vraagt dit een flinke dosis creativiteit en zelfdiscipline om te stoppen met de normale aanpak en een passende opvoedingsstijl te ontwikkelen.

Buro Mare heeft zich gespecialiseerd in de opvoedingsvaardigheden voor hoogbegaafde kinderen en helpt ouders hierbij.

De waardevolle inzichten van psychologen inspireerden Buro Mare om tools te ontwikkelen voor ouders van hoogbegaafde kinderen die hun kind willen helpen groeien: