Heldere koers

De onderwerpen binnen de module ‘Heldere koers’ gaan over ontdekken wat voor jou belangrijk is en wie jij bent en wilt zijn.

Bij alles wat je doet kun je je afvragen “Is het werkbaar?” Met ‘werkbaar’ bedoel ik dat het je dichter bij het leven brengt dat je wilt leiden; ‘onwerkbaar’ brengt je verder af van het leven dat je wilt leiden. Wat voor de één werkbaar is, is dat voor de ander niet.
Bijvoorbeeld: Als je je werk opzegt om meer bij de kinderen te zijn, kan dat een werkbare keuze zijn als het je voldoening geeft en het meer ruimte brengt om in contact met elkaar te zijn. Het kan ook onwerkbaar zijn, als je bijvoorbeeld stopt met werken omdat je vindt dat een goede vader of moeder meer thuis hoort te zijn, maar je je ondertussen gekooid en ontevreden voelt en de hele dag op de kinderen zit te mopperen.

Als dingen meezitten en je voelt je goed, dan lukt het vaak best aardig om te doen wat werkbaar is, maar als dingen niet gaan zoals je wilt, laten we ons gemakkelijk meesleuren en doen we niet altijd wat werkbaar is. Russ Harris maakt dit proces duidelijk aan de hand van ‘het keuzepunt’.