Goede bronnen

Harris, R. (2020) ACT in de praktijk; Een heldere en toegankelijke introductie op Acceptatie- en commitmenttherapie. Amsterdam: Hogrefe uitgevers.