Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/buromare/domains/buromare.nl/public_html/modules/mod_swmenupro/functions.php on line 2597
Training en advies Opvoeden hoogbegaafde kinderen, regio Den Haag

Hoogbegaafden kunnen zich net zo voelen als het lelijke jonge eendje in het sprookje van Andersen. Als ze zich niet realiseren dat ze een zwaantje zijn en krampachtig een eendje proberen te zijn, of zich juist tegen hen afzetten, kunnen ze zich gefrustreerd, machteloos en eenzaam voelen.
Om weer gelukkig te kunnen zijn zullen ze moeten ontdekken wie ze zijn en hoe ze meer zichzelf kunnen zijn in hun omgeving.

Het is mijn ervaring dat ouders een zeer belangrijke rol spelen in de betekenis die dingen krijgen. Als het werk op school nog niet lukt of nog niet past bij wat een kind wil doen, of als het nog geen aansluiting heeft, besluit het kind dan dat hij is mislukt, dat de wereld niet deugt of beseft hij dat hij zijn aanpak en context nog niet heeft gevonden en gaat hij op zoek?

Als ouder van een hoogbegaafd kind heb je hoe dan ook te maken met een ‘zwaantje’ dat zijn weg moet vinden in een groep ‘eendjes’. Dat vergt andere begeleiding en andere afwegingen dan als hij een ‘eendje’ tussen andere ‘eendjes’ zou zijn.
Hoe zorg je bijvoorbeeld voor aangepast zinvol werk op school?
Hoe zorg je voor vriendjes waar het werkelijk mee klikt?
Hoe help je je kind de balans vinden tussen zichzelf zijn en zich aanpassen aan omstandigheden die niet bij hem passen?

De specifieke vragen en dilemma’s waar je als ouder van een hoogbegaafd kind mee te maken krijgt kun je waarschijnlijk niet delen met de meeste andere ouders.
Je bent op jezelf teruggeworpen en zult stevig in je schoenen moeten staan.

Wij bieden daarom de volgende ondersteuning om je rol als ouder verder te verdiepen:

Peers4Parents (gespreksgroep)
De Peers4Parents gespreksgroep is bedoeld om in contact te komen met andere ouders die tegen dezelfde opvoeddilemma’s aanlopen.  Aan de hand van specifieke thema’s delen ouders van hoogbegaafde kinderen hun ervaringen en verdiepen zo hun inzichten en mogelijkheden.

In de Peers4Parents groepen wordt uitgegaan van de eigen kracht van ouders en draait het om het uitwisselen tussen ouders onderling. De rol van de facilitators is om te zorgen dat iedereen aan bod komt die aan bod wil komen en dat de sfeer constructief blijft.
Omdat ouders elkaar 10 bijeenkomsten treffen, leren ze elkaar relatief goedkennen en  kunnen er hechte banden ontstaan.
Lees meer over Peers4Parents

Training
Als je een intens, nieuwsgierig, onderzoekend, kritisch denkend kind hebt met een grote behoefte aan autonomie, dan zul je merken dat de gangbare manier van opvoeden met beloningen en consequenties/straffen niet aanslaat. Er is een andere aanpak nodig. In een training gaat het om bewustwording, ervaren en oefenen van passende opvoedingsvaardigheden.  De trainer reikt waardevolle content aan, demonstreert bruikbare tools en biedt oefeningen aan zodat cursisten het effect van hun gedrag kunnen ervaren en kunnen oefenen met nieuw gedrag.alt

Of zoals een oud-cursist het verwoordde: `Ik had al zoveel gepraat en nagedacht maar dat hielp me op een gegeven moment niet verder. Tijdens de training ervoer ik wat mijn kind ervaart. Het was een enorme eyeopener en heeft nieuwe wegen geopend`.
Lees meer over de trainingen

Individuele begeleiding
Als het je niet zozeer gaat om het uitwisselen met andere ouders of het ervaren en oefenen van vaardigheden, maar als je specifieke feedback wilt op jouw situatie en jouw ontdekkingstocht, dan past individuele begeleiding beter.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
van los consult voor een specifieke vraag tot langere begeleidingstrajecten,
van online begeleiding,  consult in de praktijk tot huisbezoek of een combinatie
Lees meer over individuele begeleiding