Ouderbegeleiding

Merk jij ook dat straffen en belonen totaal niet werkt en dat de gangbare opvoedadviezen niet aansluiten bij jouw kind?

Merk jij dat je kind andere dingen nodig heeft dan wat automatisch op zijn pad komt en vraag je je af hoe je voor een goede match zorgt tussen je kind en z’n omgeving (op school en buiten school)?

Zou jij ook zo graag willen dat je kind weer lekker in z’n vel zit, maar weet je niet goed hoe je daar aan kunt bijdragen?

Buro Mare ondersteunt ouders om hun kinderen beter te begrijpen en op een constructieve manier richting te geven aan hun ontwikkeling.

Onze aanpak bestaat uit een combinatie van:

 • Psycho-educatie:
  Begrijpen van neurodiversiteit, complex denken, sensitiviteit, onderwijsbehoefte, etc.
 • Activerende begeleiding voor het ontwikkelen van een passende opvoedstijl
 • Behandelinterventies op basis van:
  Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit
  Acceptance & Commitment Therapy
  Trauma sensitief begeleiden

Praktische informatie:

 • Gesprekken kunnen online plaatsvinden (je ontvangt een zoomlink) of fysiek in de praktijk van Buro Mare; Adres: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk;  Kamer 1
 • Duur van een gesprek: 1 uur (met eventueel uitloop tot 1,5 uur)
 • In het eerste gesprek bespreken we wat er precies speelt en het plan van aanpak om meer grip te krijgen op wat je wilt bereiken.
 • Het aantal gesprekken is afhankelijk van je vragen en wordt in overleg ingeschat. Eén los consult is mogelijk.
 • Je ontvangt inloggegevens voor je account binnen het cliëntenportaal Praktijkdata van Buro Mare. In je account kun je de geplande afspraken inzien en kunnen we beveiligd informatie uitwisselen. Je vindt er de intake-vragenlijst en de overeenkomst. Gedurende het traject kunnen relevante artikelen worden toegevoegd.
 • Indien gewenst kan een combinatie worden gemaakt met het doorlopen van de online leeromgeving ‘Het geheim van de rivier’. Je wordt gericht, passend bij jouw situatie, door de online leeromgeving geleid. Deze gecombineerde werkwijze kan het aantal benodigde gesprekken sterk verminderen.
 • Tarief particuliere klant: €97,50 p.u.
  Tarief toekenning PGB is afhankelijk van de gemeente. Als uurtarief niet wordt gedekt wordt eigen bijdrage in rekening gebracht.
 • Binnen een straal van 50 km rond Den Haag kan indien gewenst een schoolbezoek worden afgesproken om mee te denken in gesprekken tussen ouder(s) en school. Dit reken ik als dubbel consult als het gesprek op locatie van de school is.

Aanvraag financiering

Financiering kan bij de jeugdconsulent van de gemeente worden aangevraagd. Als er specifieke expertise nodig is op gebied van begaafdheid en opvoedingsproblematiek, kan persoonsgebonden budget (PGB) worden toegekend voor behandeling door Buro Mare.
Je kunt voor de aanvraag gebruik maken van ons voorbeeld Plan van aanpak.
Tijdens de intake maken we het behandelplan op maat voor jouw situatie.
Buro Mare voldoet aan de benodigde registraties en kwaliteitseisen.