Rol van Ouders

Rol van Ouders

In mijn ervaring is de rol van de ouders ontzettend belangrijk in de betekenis die dingen krijgen.
Als dingen nog niet lukken, besluit een kind dan dat hij slecht of dom is, dat de wereld niet deugt, of gaat hij op zoek naar passende mogelijkheden?
Ik hoop het laatste. Zeker als kinderen ver afwijken van de gangbare verwachtingen, hebben ze de steun van hun ouders hier keihard bij nodig.

Hoogbegaafde kinderen hebben het nodig om hun hersenen te laten kraken. Ze willen onderzoeken, creëren en ontdekken. Ze hebben het nodig om nieuwsgierig en kritisch te mogen zijn en ergens vol voor te gaan.
Helaas strookt deze intense manier van zijn vaak niet met wat er in onze maatschappij van ze wordt verwacht.

Ons onderwijssysteem en eigenlijk alles wat kinderen doen, is ingedeeld op
leeftijd. Het ligt vast op welke leeftijd ze naar welke klas gaan en wat ze daar leren. De lesstof wordt beetje bij beetje aangeboden.
Ook als ze aan sport doen, muziekles hebben of een andere activiteit ondernemen, is de kans groot dat ze alleen leeftijdgenoten treffen.
Voor kinderen die zich versneld en asynchroon ontwikkelen, kan dit betekenen
dat er te weinig ruimte is om aan te sluiten bij hun werkelijke ontwikkelingsniveau en behoeften. Ze raken ontmoedigd, voelen zich onbegrepen en draaien vast in ineffectieve patronen Ze hebben iemand nodig die de kooi voor ze open zet, zodat ze weer voluit kunnen gaan.

Ook kunnen intense en sensitieve kinderen worstelen met grote gevoelens. Ze vinden het bijvoorbeeld ondraaglijk als er onrecht wordt gedaan en raken overspoeld door frustratie en machteloosheid.
Ze hebben iemand nodig die ze helpt om hun sterke emoties te verduren en die ze aanmoedigt om er op een constructieve manier mee om te gaan, in plaats van op de kop te krijgen.

Als je de ouder bent van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind, is het nodig om bewust aandacht te besteden aan de volgende punten:

  • Het creëren van een passende voedingsbodem zodat je kind zichzelf kan zijn
  • Een passende manier van opvoeden te ontwikkelen waarbij je vriendelijk en vastberaden richting geeft aan zijn of haar ontwikkeling, zonder straf of beloning
  • Het opbouwen van een goede samenwerking met school

Buro Mare ondersteunt ouders om hun kind te begrijpen en vriendelijk en vastberaden richting te geven aan zijn of haar ontwikkeling