Procesgerichte aanpak

Als een kind ver afwijkt van wat gangbaar is, is het soms een ingewikkelde puzzel om te begrijpen wat er speelt en mogelijkheden te vinden die recht doen aan de situatie.

Gedraagt een kind zich als de ideale leerling omdat hij zich prettig voelt, of omdat het zo hoort en voelt hij zich ondertussen vervreemd en ongelukkig?
Weigert een kind zijn werk onder het mom van “saai!!!” omdat het werk inderdaad te makkelijk is, of is ‘saai’ juist een manier om falen uit de weg te gaan en zou hij zich beter voelen als hij een drempel overwint?
Scoort een kind slecht op toetsen omdat hij de stof nog niet beheerst of omdat hij te ver doordenkt en niet begrijpt wat er op de toets van hem wordt verwacht?


Het vergt geduld en nieuwsgierige belangstelling, om dit soort dingen helder te krijgen.

Omdat kinderen zich thuis en op school heel verschillend kunnen gedragen is het belangrijk dat de informatie van school, ouders en kind samen komt. Alleen dan kun je dingen goed interpreteren en op waarde schatten. Een goede samenwerking tussen school, ouders en kinderen is van groot belang.

Het gaat er daarbij niet om dat je precies weet hoe het zit en je exact het goede aanreikt; het gaat om het aangaan van een bewustwordingsproces waarin een kind zich gezien voelt en professionals, ouders en kinderen samen experimenteren en ontdekken wat recht doet aan het kind, de ander en de situatie. Alles wat er gebeurt, fijn of niet fijn, biedt informatie en kun je gebruiken om zelfinzicht en levensvaardigheden te ontwikkelen.

Buro Mare biedt verschillende mogelijkheden om deze procesgerichte manier van werken en de samenwerking met ouders te bevorderen.