Contact ontwikkelingsgelijken

Om zich verbonden te voelen is contact met ontwikkelingsgelijken heel belangrijk. Ouders kunnen hoogbegaafde kinderen helpen door dit contact te stimuleren en te faciliteren.

Er zijn vele mogelijkheden:

  • Plusklassen (binnen school of bovenschools)
  • Vele organisaties organiseren excursies, kampen, ontmoetingsactiviteiten, verrijkingsactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen
  • Hobby- of interesseclubs, zoals een schaakclub, dierenbescherming etc.
  • Steeds meer middelbare scholen bieden programma’s voor basisschool leerlingen om alvast mee te doen aan lessen op de middelbare school.
  • Steeds meer universiteiten bieden programma’s aan voor intelligente tieners om vakken bij hen te volgen

Hieronder volgen een aantal initiatieven en activiteiten voor het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken:

Stichting IQ+ houdt een activiteitenkalender bij

Radboud Challenges organiseert zaterdagen, weekenden en zomerweken waarin leerlingen die behoefte hebben aan meer intellectuele uitdaging cursussen kunnen volgen op een hoger niveau en in een hoger tempo dan typisch voor hun leeftijd.

Pharos organiseert in diverse regio’s activiteiten voor hoogbegaafde kinderen en ouders om elkaar te ontmoeten en om hoogbegaafdheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Spelmiddagen voor hoogbegaafde kinderen door HINT-Noord- en Zuid Holland

Peers2play organiseert leuke kinderkampen voor hoogbegaafde kinderen.

SpeeldagHB

Bushcraft en verhalend struinen door Natuurlijk Begaafd

Summerschool Junior in Utrecht; niet speciaal voor hoogbegaafde kinderen maar wel verrijkend en een goede mogelijkheid om andere leergierige kinderen te ontmoeten

Adviesbureau Hoogbegaafdheid Pluspunt organiseert iedere eerste zaterdag van de maand een spelinstuif en geeft regelmatig plusklassen.

UniQue-Talentbegeleiding organiseert plusklassen en kampen voor hoogbegaafde kinderen

Excursies voor hoogbegaafde kinderen door Dotado Den Haag.

AntrAciet organiseert kampen voor hoogbegaafde kinderen (9- 14 jaar) en jongeren (15+)

Vierkant voor Wiskunde organiseert wiskundige kampen voor jongeren van 10 – 18 jaar, organiseert activiteiten en publiceert verrijkinsstof.

Mensa organiseert regelmatig jongeren weekenden.

BrightLights: website/magazine voor en door hoogbegaafde jongeren