Aangepast onderwijs

Hoogbegaafde kinderen hebben het nodig om hun leergierigheid, creativiteit en gedrevenheid tot uiting te laten komen in het werk op school. Is die ruimte er niet, dan raken ze ontmoedigd en kunnen er (gedrags)problemen ontstaan.

Kinderen die gewend zijn te makkelijk werk te doen ontwikkelen bovendien onvoldoende leerstrategieën die ze later in hun leven wel nodig hebben. Ook daarom is het belangrijk dat een hoogbegaafd kind passend onderwijs krijgt dat aansluit bij zijn leerbehoefte.

Er zijn vele manieren om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij een hoogbegaafd kind:

  • Compacten (herhaling uit het curriculum schrappen)
  • Verrijken (complexere stof aanbieden – hogere orde denken)
  • Versnellen (klassen overslaan)
  • Plusklassen (binnen de school of buitenschools)
  • Hoogbegaafden onderwijs (klassen met alleen hoogbegaafde kinderen en een aangepast curriculum)

Niet alle hoogbegaafde kinderen zijn gelijk. De één zal genoeg hebben aan het compacten van de lesstof aangevuld met verrijkingsstof. Een ander is beter op zijn plek op een school voor hoogbegaafden.

Ook scholen verschillen sterk in de mate waarin ze in kunnen spelen op de behoeften van een hoogbegaafd kind. Een school met een individueel leerplan per leerling en veel leerlingen met een hoog denkniveau, is waarschijnlijk een betere match dan een school met weinig differentiatiemogelijkheden en een lager denkniveau.

Het is belangrijk om een goede match te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Soms zal het nodig zijn om van school te veranderen.