Jezelf zijn

Hoogbegaafden kunnen zich voelen als ‘het lelijke jonge eendje’ in het sprookje van Andersen. Als ze zich niet realiseren dat ze een ‘zwaantje’ zijn en krampachtig een ‘eendje’ proberen te zijn, of zich juist afzetten tegen ‘eendjes’, kunnen ze zich gefrustreerd, machteloos en eenzaam voelen.
Dat is zonde en onnodig. Want als je weet wie je bent en wat bij je past, en zoekt hoe je recht doet aan jezelf, de ander en de situatie, is er doorgaans een goede weg te vinden.

Als je ver afwijkt van het gangbare, heb je meer te doen om een goede balans te vinden tussen trouw blijven aan jezelf en je aanpassen aan de omgeving.
Er is een bewustwordingsproces nodig. Niet een bewustwordingsproces gericht op ‘zijn zoals het hoort’ en je leren gedragen, maar een proces om op een passende manier jezelf te zijn en je daarbij gewaardeerd, verbonden en van betekenis te voelen.

Ouders en leerkrachten kunnen veel doen om kinderen te ondersteunen in hun zoektocht naar wie ze zijn en hoe ze kunnen omgaan met hun omgeving.

Buro Mare begeleidt volwassenen, ouders en professionals bij dit bewustwordingsproces en werkt samen met kindertherapeuten/coaches.