Over ons

Het is mijn missie om meer ruimte te maken voor hoogbegaafden om te zijn zoals ze zijn, door neurodiversiteit beter te begrijpen en samenwerking te versterken. Buro Mare ondersteunt mensen om hun intense manier van zijn te omarmen en in goede banen te leiden, in plaats van te bevechten.

In mijn ervaring zijn ouders ontzettend belangrijk in de betekenis die dingen krijgen.
Als dingen nog niet lukken, besluit een kind dan dat hij slecht of dom is, dat de wereld niet deugt, of gaat hij op zoek naar passende mogelijkheden?
Ik hoop het laatste. Zeker als kinderen ver afwijken van de gangbare verwachtingen, hebben ze de steun van hun ouders hier keihard bij nodig.

‘Kinderen doen goed als ze zich goed voelen’

Jane Nelson

Buro Mare ondersteunt ouders om, in plaats van met sancties of beloningen goed gedrag af te dwingen, zich te richten op verbinding, het begrijpen van hun kind en ondersteunend leiding te geven bij het zoeken naar een passende weg die recht doet aan het kind, hunzelf en de situatie.

Marieke van der Zee

Eigenaar / Oprichter

Drs. Marieke van der Zee is eigenaar en oprichter van Buro Mare. Ze is schrijver van het succesvolle ebook en blogs “Help! Mijn kind is hoogbegaafd”

Marieke is psycholoog NIP, integratief coach/counselor en heeft zich gespecialiseerd in opvoeding en hoogbegaafdheid. Ze is ECHA-Specialist in Gifted Education (Post-WO), gecertificeerd trainer van diverse non-conventionele opvoedmethoden waaronder ‘Positive Discipline’ en ‘Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit’ en facilitator van het ‘Peers4Parents Programma  (SMPG oudergespreksgroepen). Ze heeft honderden ouders/gezinnen begeleid om de harmonie en de balans binnen het gezin te herstellen.

Erica van Mourik

Buro Mare maakt regelmatig dankbaar gebruik van de administratieve ondersteuning door Natuurlijk EM!

Erica van Mourik is de drijvende kracht achter Natuurlijk EM! Haar brede ervaring als directie secretaresse maakt haar een efficiënte duizendpoot en waardevolle steun en toeverlaat.

Multidisciplinaire samenwerking met:

Anita Wuestman

Anita Wuestman is eigenaar van Hoog-begaafd.nl en oprichter van Stichting Squibs, een Gifted Youth Peer Community. Ze is ECHA-Specialist in Gifted Education en is gespecialiseerd in motivatie-ontwikkeling. Ze geeft diverse plusgroepen in het Primair Onderwijs en is trainer van teams op het terrein van onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast ontwikkelt ze verrijkingsmaterialen en projecten op gebied van hoogbegaafdheid.

Ze ontving de Mensa Onderwijs Award 2015 voor haar bijdrage aan het realiseren van een uitnodigende en uitdagende leeromgeving.  Anita is ‘Parent/Classroom Educator Positive Discipline’ en facilitator van het Peers4Parents Programma (SMPG oudergespreksgroepen).

Anita vormt samen met Marieke, Marijke en Astrid het FamilieXpeditie Team.

Marijke Schekkerman

Marijke Schekkerman is eigenaar van De Begaafden Wijzer en oprichter van stichting PRET in Weesp, een hobbyclub programmeren, robotica en technologie.

Ze is  ECHA-Specialist in Giffted Education en richt zich naast de individuele begeleiding van kinderen en plusklassen vooral op de professionalisering van leerkrachten en IB-ers om onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde kinderen te realiseren. Ook is ze ‘Parent/Classroom Educator Positive Discipline’.

Marijke gaat op een onderzoekende manier met betrokkenen aan de slag met werk- en leervaardigheden. Betrokkenen ontwikkelen hierdoor meer zelfinzicht en zelfsturing en krijgen meer grip op hun talenten. Vooral creatieve denkers en hoogbegaafden met kenmerken van dyslexie hebben baat bij haar aanpak.

Marijke vormt samen met Marieke, Anita en Astrid het FamilieXpeditie Team

Astrid Loontjens

Astrid Loontjens is eigenaar van iXi-je en HB-leerkracht in het basisonderwijs.

Ze is ECHA-Specialist in Gifted Education en gespecialiseerd in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze is gecertificieerd trainer van Braingym en van Snel leren = leuk leren. Ze staat voor de klas en begeleidt (hoog)begaafde leerlingen vanuit diverse plusklassen.

Vanuit iXi-je biedt ze een gevarieerd naschools aanbod aan.

Astrid vormt samen met Marieke, Marijke en Anita het FamilieXpeditie Team

Krista den Hertog

Krista den Hertog is eigenaar van Kikidio Velp. Van oorsprong is ze onderwijskundige en leerkracht basisonderwijs.

Ze is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en heeft daartoe zowel de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education als de opleiding tot Gevorderd Talentbegeleider van Novilo met succes afgerond. Ze is gecertificeerd coach, ‘Parent/Classroom Educator Positive Discipline’ en facilitator van het Peers4Parents Programma (SMPG oudergespreksgroepen).

Vanuit Kikidio verzorgt ze plusklassen, geeft ze workshops aan docenten en begeleidt ze kinderen en docenten individueel. Haar expertise ligt op het vlak van onderpresteren, leerstrategiën, cognitieve functies, mediërend leren, verrijkingsmateriaal en dubbel bijzondere kinderen.

Monique Schaminée

Monique Schaminée is eigenaar van Ludiq, drijvende kracht achter Peers2Play (meerdaagse kampen voor hoogbegaafde kinderen). Daarnaast werkt ze als docent Frans en coach in het voltijds voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Ze is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en heeft daartoe zowel de opleiding tot ECHA-specialist in Gifted Education als de opleiding tot Talentbegeleider van Novilo met succes afgerond. Ze heeft jarenlange ervaring als plusklasbegeleider en leerkracht in het basisonderwijs en verzorgt voor de Radboud Universiteit Nijmegen de ‘train-the-trainer’ van het Vooruitwerklab. Monique is ‘Parent/Classroom Educator Positive Discipline’ en facilitator van het Peers4Parents Programma (SMPG oudergespreksgroepen).

Haar passie ligt bij speelse werkvormen zoals spellen spelen. Via deze werkvormen leert ze kinderen zichzelf kennen en drempels te overwinnen.
Monique organiseert jaarlijks het succesvolle Festival van Talent.

Jan van Os

Jan van Os is eigenaar van Adviespraktijk Hoogbegaafdheid.

Hij is ECHA-Specialist in Gifted Education en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren en volwassenen.

Voorzieningen zijn vaak mainstream. Hoogbegaafdheid is dat niet. Jan ondersteunt hoogbegaafden die nieuwe mogelijkheden zoeken om hun vleugels uit te slaan. Dat lukt soms niet met vaste methodes – want ook die zijn vaak mainstream, dus komt het in principe neer op individuele uitvindingen. Jan heeft met succes vele jongeren gesteund om hun eigen individuele uitvindingen te volgen en hun afwijkende weg te vinden.