Gratis kennismaking

Een kennismakingsgesprek is telefonisch of online via Zoom. We onderzoeken wat precies je vraag is en of/hoe we je daarbij kunnen ondersteunen. Er zijn geen kosten verbonden aan dit gesprek en het verplicht je tot niets.