Opvoeden

op een manier die past bij een non-conformistische, sensitieve aard.

In onze maatschappij voeden de meeste ouders hun kinderen op door positief gedrag te belonen en negatief gedrag te ontmoedigen met sancties.
De ouder bepaalt en van de kinderen wordt verwacht dat ze zich conformeren.
Maar: ‘conformeren’ botst met een creatieve, onderzoekende, onafhankelijke aard die zo eigen is aan hoogbegaafde kinderen en werkt problemen in de hand.

Wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben is ferme, vriendelijke sturing en ondersteuning bij het vinden van hun eigen acceptabele weg.
In plaats van een sanctie of beloning levert het veel meer op om je als ouder te richten op ‘oefenen’, het zoeken naar oplossingen en het helpen ontwikkelen van zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en probleemoplossende vaardigheden.

Dit geldt overigens ook voor niet-hoogbegaafde kinderen, maar voor hoogbegaafde kinderen met intense gevoelens, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een kritische, onafhankelijke instelling is het een ‘must’. Ze zijn vaak erg gevoelig voor de toon waarop ze worden aangesproken.

Met een respectvolle, vastberaden en groeigerichte manier van sturing geven, kunnen we de aard van een hoogbegaafd kind koesteren en tot zijn recht laten komen. Van ouders vraagt dit een flinke dosis creativiteit en zelfdiscipline om te stoppen met de gangbare aanpak en een passende opvoedingsstijl te ontwikkelen.

Buro Mare is gespecialiseerd in deze passende manier van opvoeden, die ik ‘ondersteunend leidinggeven’ noem. Ze is gebaseerd op onder andere ‘Positive Discipline’ van Jane Nelsen, “No Drama Discipline” & The Whole Brain Child van Daniel Siegel en Tyna Bryson, de Gordon®methode en ‘Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit’ van Haim Omer.