Kenmerken hoogbegaafdheid

Positieve kenmerkenMogelijke problemen
Kan snel informatie opnemen en onthoudenOngeduldig, onbegrip voor traagheid van anderen; houdt niet van routine en stampen; verzet zich tegen het aanleren van basisvaardigheden; maakt concepten nodeloos ingewikkeld
Weetgierige houding; intellectuele nieuwsgierigheid, motivatie van binnen uit ; zoekt naar de betekenis van zaken.Stelt gênante vragen; heeft een sterke wil; wijst leiding af; schijnt bovenmatig veel interesses te hebben en verwacht hetzelfde van anderen.
Vermogen om tot de essentie van zaken te komen, abstraheren, samenvatten; houdt van het oplossen van problemen en intellectuele activiteiten.Verwerpt details of laat ze weg; verzet zich tegen herhaald oefenen en discipline; zet vraagtekens bij onderwijsmethodes.
Ziet oorzaak-gevolg verbandenVindt het moeilijk niet-logische zaken te accepteren, zoals gevoelens, tradities, of zaken die in goed vertrouwen moeten worden aangenomen.
Is waarheidlievend, hecht aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheidHeeft moeite met praktische zaken; maakt zich zorgen om humanitaire aangelegenheden.
Organiseert graag zaken en mensen in structuur en order, zoekt mogelijkheden tot systematiseren. Bedenkt gecompliceerde regels of systemen; kan als bazig, brutaal of overheersend gezien worden
Grote woordenschat en goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; diepgaande kennis m.b.t. onderwerpen waarin leeftijdgenoten nog niet geïnteresseerd zijn.Gebruikt verbale capaciteiten om bepaalde situaties te vermijden of eraan te ontsnappen; de school en leeftijdgenoten vervelen hem; wordt door anderen als betweter beschouwd.
Kritisch denkvermogen; heeft hoge verwachtingen; is zelfkritisch en evalueert anderen.Kritisch of intolerant jegens anderen; kan ontmoedigd of depressief raken; perfectionistisch.
Observeert scherp; bereidheid ongebruikelijke zaken op hun merites te beoordelen; staat open voor nieuwe ervaringen.Kan overmatig op bepaalde zaken gericht zijn; kan soms onnozel overkomen
Creatief en inventief; pakt zaken graag anders aan.Kan plannen verstoren of verwerpen wat al bekend is; wordt door anderen als anders en buitenbeentje beschouwd.
Hoge mate van concentratie; lange aandachtsspanningsboog m.b.t. interessegebieden. Doelgericht gedrag; volhardend.Wordt niet graag gestoord; verwaarloost plichten of mensen als hij geconcentreerd bezig is met iets dat hem interesseert; kan koppig overkomen.
Gevoeligheid; hoog empathisch vermogen; de wens om door anderen geaccepteerd te worden.Gevoelig voor kritiek of afwijzing door leeftijdgenoten; verwacht van anderen dezelfde waarden; behoeft succes en erkenning; kan zich anders en vervreemd voelen.
Veel energie; alertheid; geestdrift; perioden van intense inspanningWordt gefrustreerd door gebrek aan activiteiten; geestdrift kan de schema’s van anderen verstoren; heeft constant stimulans nodig; kan gezien worden als hyperactief.
Onafhankelijk; werkt graag zelfstandig; vertrouwt op zichzelf.Kan de inbreng van ouders of klasgenoten verwerpen; non-conformistisch; kan onconventioneel zijn.
Verschillende interessegebieden en bekwaamheden; veelzijdig.Kan chaotisch overkomen; gefrustreerd door tijdgebrek; anderen kunnen verwachten dat hij of zij alles kan.
Groot gevoel voor humor.Kan situaties in het absurde trekken; humor wordt niet altijd door leeftijdgenoten begrepen; kan de clown uithangen om aandacht te trekken.
Bron: Webb. Vertaling Jurgens en de Mink 2000