Visie op hoogbegaafdheid

Visie op hoogbegaafdheid

Er zijn verschillende visies op hoogbegaafdheid. Ik werk graag op basis van het Delphi model hoogbegaafdheid.

Bron: Hoogbegaafd. Dat zie je zó! – Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden
M.B.G.M. Kooijman – van Thiel (2008), Ede: Oya productions

Binnen het Delphi-model wordt hoogbegaafdheid als volgt gedefinieerd:

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

Ook in mijn visie is hoogbegaafdheid meer dan alleen een hoge intelligentie; het is een manier van zijn. Een manier van zijn die het beste getypeerd kan worden als ‘intens’. Deze intense manier van zijn, werkt in op allerlei aspecten van de persoonlijkheid en heeft gevolgen voor hoe iemand de wereld beleeft en ermee omgaat. Niet beter of slechter, maar anders.

Op het cognitieve vlak zie je die intensiteit bijvoorbeeld terug in de snellere, complexere manier van denken, de leerhonger om de wereld te begrijpen en de manier waarop mensen volledig kunnen opgaan in de onderwerpen van hun interesse.
Niet alleen op cognitief gebied, ook op het emotionele vlak zijn hoogbegaafden intens. Gedrevenheid en een intense beleving, behoren tot de natuurlijke aard van hoogbegaafden en kunnen tot hoge pieken en diepe dalen leiden.

Intensiteit is niet slecht – het is de passie die mensen drijft – maar intensiteit kan wel problemen geven als deze niet goed begrepen wordt en er geen passende uitingsvorm wordt gevonden.
Als je dingen intens beleeft en je je bijvoorbeeld heel erg boos voelt, vergt het extra inspanning en oefening om hier uiting aan te geven op een manier die recht doet aan wat je voelt, en toch ook de ander in zijn waarde laat.

In de praktijk wordt intensiteit vaak niet herkend, serieus genomen en in goede banen geleid, maar als probleem gezien en de kop in gedrukt.
Dat werkt niet.
Er ontstaat een gistend, borrelend vat dat regelmatig ontploft.
Bij sommigen is de ontploffing naar buiten gericht in de vorm van schreeuwen, huilen, driftbuien, dingen kapot maken enz.
Bij anderen is de ontploffing naar binnen gericht in de vorm van humeurigheid, depressie en/of angst.

Buro Mare ondersteunt mensen om hun intense aard te begrijpen en tot z’n recht te laten komen.