Peers4Parents Programma

Is je kind hoogbegaafd of herken je veel van de kenmerken van hoogbegaafdheid?

Zoek je inspiratie om je kind de voedingsbodem te bieden die het nodig heeft?

Is het onbegrip of de druk uit de omgeving groot en heb je het gevoel je steeds te moeten verantwoorden?

Als ouder van een hoogbegaafd kind zal je hebben gemerkt dat je regelmatig van het gebaande pad af wilt wijken. Je kind heeft een andere voedingsbodem en een andere aanpak nodig dan gebruikelijk is. Hoe je dat voor jou en jouw gezin precies invult, is een ontdekkingstocht en het is fijn om hier met anderen, die tegen dezelfde dingen aanlopen, over te sparren.

Onder begeleiding van deskundige ‘facilitators’ verdiepen ouders aan de hand van specifieke thema’s hun inzichten en mogelijke aanpak.
De thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Kenmerken van begaafde kinderen
  • Communicatie: de sleutel tot relaties
  • Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
  • Grenzen stellen en zelf-management; succesvol ouderschap
  • Intensiteit, perfectionisme en stress,
    Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie
  • Sociale contacten: het belang van ‘peers’
  • Andere kinderen in het gezin; enig kind, broers en zussen
  • Waarden & tradities & uniek en onderscheidend zijn. De complexiteit van succesvol ouderschap

Ter voorbereiding op iedere thema-bijeenkomst lezen deelnemers het betreffende hoofdstuk(ken) uit het boek “De begeleiding van hoogbegaafde kinderen”.
Dit boek is wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen.

Merk je dat je het lastig vindt om op je eigen koers te blijven vertrouwen? Wil je sterker in je schoenen staan en grip hebben op jouw rol als ouder van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind?

Praktische informatie

Op dit moment heeft Buro Mare geen groep gepland.

Op www.peers4parents.nl vind je andere mogelijkheden.

Informeer ook bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs van je school of deze een Peers4Parents-programma organiseert. Omdat die groepen besloten zijn, staan ze niet altijd vermeld op de website van Peers4Parents.