Contact ontwikkelingsgelijken

Om zich verbonden te voelen is contact met ontwikkelingsgelijken heel belangrijk.
Ouders kunnen hoogbegaafde kinderen helpen door dit contact te stimuleren en te faciliteren.

Er zijn vele mogelijkheden:

  • Binnen school
  • Plusklassen (binnen school of bovenschools)
  • Vele organisaties organiseren excursies, kampen, ontmoetingsactiviteiten, verrijkingsactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen
  • Hobby of interesseclubs, zoals een schaakclub, dierenbescherming etc.
  • Steeds meer universiteiten bieden programma’s aan voor intelligente tieners om vakken bij hen te volgen