Hoe je de maaltijd weer gezellig maakt.

Doel: van de maaltijd een gezellig moment maken waar ook je kinderen naar uitkijken.

 

Achtergrond.

Iedere ouder wil graag dat zijn kind gezond opgroeit en zich goed in de wereld staande kan houden. De maaltijd wordt daarmee vaak een moment om kinderen belangrijke bagage mee te geven. Toch werkt dit vaak averechts. Als je de maaltijd ziet als het moment van de dag waarop je kind zijn gezonde voeding binnen moet krijgen en je richt je op het leren van nette tafelmanieren, dan is de kans groot dat je kind zich verzet, niet eet of zich juist slecht gaat gedragen.
Als  je in je basishouding uitstraalt dat de maaltijd een prettig moment is om aandacht voor elkaar te hebben, zullen je kinderen deze waarde (uiteindelijk) verinnerlijken. Steeds opmerkingen maken over knoeien, smakken, met de mond vol praten, hangen aan tafel, van tafel gaan en dergelijke helpt niet en bederft de sfeer.  Het goede voorbeeld geven is op de lange termijn effectiever.

 

Werkwijze.

Benoem dat de maaltijd een moment is om prettig samen te zijn en verhalen/ervaringen  uit te wisselen. Richt je aandacht op gezelligheid en contact met elkaar i.p.v. nette tafelmanieren , gezond eten en dergelijk. Stop met beleren en terechtwijzen.
Als betrokkenheid en een leuk gesprek niet (meer) vanzelf gaat gebruik dan een hulpmiddel.
Er zijn vele spelletjes te koop die gesprekken op gang helpen zoals:

  • Openhartig – kids. (ook andere versies). Dit zijn kaartjes met vragen zoals bijv. “Als we met ons gezin zouden verhuizen naar een ander land, wie of wat zou je dan het meeste gaan missen?” Laat iedereen om de beurt een kaartje trekken en geef om de beurt antwoord op de vraag. Let op: in dit spelletje zitten ook doeopdrachten waarvoor je van tafel moet.  Als je dat niet wilt haal deze doeopdrachten er dan eerst uit en bewaar ze voor een ander moment.
  • Praatprikkels. Ook dit bestaat uit een stapel kaartjes met meer filosofische vragen.
  • Quiz. Maak vooraf een quiz met vragen over het leven van één van de gezinsleden. Antwoordcategorieën: ja, nee, twijfel. Voorbeeld van een vraag: Liever aardrijkskunde dan geschiedenis?  Liever kamperen dan in een hotel? Enzovoort. De andere gezinsleden raden het antwoord. Natuurlijk is juist ook het praten over de (ingeschatte) antwoorden leuk.
    Dit quiz-idee kwam van mijn man en pakte bij ons heel leuk uit. Hij had samen met onze zoon een quiz bedacht over onze zoon. Mijn dochter en ik mochten raden wat de goede antwoorden waren. Het was echt leuk en ik heb allemaal dingen over onze zoon geleerd die ik nog niet wist. Ook aan de voorbereiding hebben ze veel plezier beleefd. De week  erna ging de quiz over mijn dochter (enz).
  • Vele andere mogelijkheden om echt contact met elkaar te stimuleren.
  • Laat het hele gezin meedenken over leuke manieren om de maaltijd prettig te laten verlopen.

Kies bewust voor een goede maaltijdsplanning die past bij jullie gezin. Voorkom dat kinderen te lang moeten wachten en al voorbij hun hongerpunt zijn.
Voorbeeld: Sinds wij een extra maaltijd hebben ingelast om 15.15 uur en we uitkomen op 4 maaltijden per dag (7.30 uur, 12.15 uur, 15.15 uur en 18.15 uur)  verlopen onze dagen aanzienlijk gezelliger.
Sta het eten van gezonde snacks toe.

Zorg  voor gezonde snacks (worteltjes, tomaatjes, paprika, fruit…..) die kinderen kunnen pakken als ze honger hebben. Wie zegt dat je alleen tijdens de maaltijd mag eten?

Voorkom dat ze ongezonde snacks zoals chips, koeken  en dergelijk gaan snacken als ze honger hebben. Het makkelijkste is om het gewoon niet in huis te halen.  Het is logisch dat ze niet gezond eten als ze tussendoor koeken, chips en dergelijk zitten te eten. Als je het toch in huis wilt hebben sluit het dan desnoods  af.

Als kinderen klagen over het eten is het misschien tijd om hen te betrekken bij het kiezen en klaarmaken van de maaltijden.

  • Zoek naar gezonde oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Dat kinderen meedenken betekent nog niet dat er perse patat of pannenkoeken moet worden gegeten.
  •  Laat bijvoorbeeld ieder kind één keer per week de maaltijd verzorgen. Zelfs jonge kinderen kunnen met wat ondersteuning een simpele salade maken.

Als je kind zich te verstorend gedraagt, richt je op wat je zelf gaat doen i.p.v. op wat je kind (niet)moet doen. Pak bijvoorbeeld je bord op en eet verder in een andere kamer. Maak het gezellig voor jezelf. Geef het goede voorbeeld en ga de strijd niet aan.

Oefen nette tafel manier op andere moment of kies een dag in de week om te oefenen. Maak er een spel van, overdrijf en laat het de andere dagen los. Vaak blijken kinderen bij anderen opeens wel degelijk netjes te kunnen eten.

 

Ik ben benieuwd naar welke manieren jij hebt gevonden om de maaltijd gezellig te laten verlopen. Vul je oplossingen in in het  opmerkingenveld hieronder.