Peers4Parents Programma

Is je kind hoogbegaafd of herken je veel van de kenmerken van hoogbegaafdheid?

Zoek je inspiratie om je kind de voedingsbodem te kunnen bieden die het nodig heeft?

Is het onbegrip of de druk uit de omgeving groot en heb je het gevoel je steeds te moeten verantwoorden?

Als ouder van een hoogbegaafd kind zal je hebben gemerkt dat je regelmatig van het gebaande pad af wilt wijken. Je kind heeft een andere voedingsbodem en een andere aanpak nodig dan gebruikelijk is. Hoe je dat voor jou en jouw gezin precies invult is een ontdekkingstocht en het is fijn om hier met anderen, die tegen dezelfde dingen aanlopen, over te kunnen sparren.

Het Peers4Parents Programma is bedoeld om in contact te komen met andere ouders van begaafde kinderen. Het biedt ze de mogelijkheid om ervaringen te delen, oplossingen te zoeken en dilemma's af te wegen die ze niet kunnen delen met andere ouders. Zoals bijvoorbeeld afwegen of je je kind wel of niet laat testen, hoe je met je kind bespreekt dat hij hoogbegaafd is, hoe je contact met 'peers' faciliteert, welke inspirerende activiteiten je kunt bieden, hoe je om kan gaan met hun sensitieve, intense aard etc.

Onder begeleiding van deskundige 'facilitators' verdiepen ouders aan de hand van specifieke thema's hun inzichten en mogelijke aanpak. De 8 thema's die aan de orde komen zijn:

  • Kenmerken van begaafde kinderen
  • Communicatie: de sleutel tot relaties
  • Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
  • Discipline en zelf-management
  • Intensiteit, perfectionisme en stress
  • Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie
  • Sociale contacten: het belang van 'peers'
  • Andere kinderen in het gezin; enig kind, broers en zussen

Ter voorbereiding op iedere thema-avond wordt gebruik gemaakt van het boek "De begeleiding van hoogbegaafde kinderen".
Dit boek is wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen.

Omdat ouders elkaar 8 bijeenkomsten treffen, leren ze elkaar relatief goed kennen en kunnen er hechte banden ontstaan.

Locatie
Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32 te Rijswijk

Data en Tijd
Op dit moment hebben wij geen groep gepland. Groepen van collega-facilitators vind je op https://peers4parents.nl/

Facilitators in Den Haag
Marieke van der Zee & Joanne Spreij

Investering
€495 per gezin

Merk je dat je het lastig vindt om op je eigen koers te blijven vertrouwen? Wil je sterker in je schoenen staan en grip hebben op jouw rol als ouder van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind?

Klik hier om aan te melden aan.