Tag: boos

 • Schakel jij bewust over bij verzet?

  Doel: de-escaleren, verbinding, wederzijds begrip, samenwerken.   Achtergrond. Jaren geleden kwam ik tijdens de Gordon®training in aanraking met de tool ‘Overschakelen bij verzet’. Een tool die we waarschijnlijk dagelijks onbewust gebruiken maar bij heftige situaties misschien vergeten toe te passen als we ons laten meesleuren in het conflict. Als ik me bij heftig verzet heel…

 • Twee misvattingen over boosheid en opvoeden

  Doel: boosheid erkennen en uiten in plaats van weg te stoppen of te gebruiken om je kind ‘op te voeden’.   Achtergrond informatie en werkwijze. ‘Positive Discipline’ is een manier van opvoeden waarbij op geen enkele manier gebruik wordt gemaakt van straf, verwijten, dreigementen, beschuldigingen, of boete doen. En trouwens, ook niet van belonen, toegeven…

 • Hoe je uitbarstingen en ruzie vermindert door je kinderen beter te leren communiceren.

  Doel: verminderen van uitbarstingen en ruzie door kinderen beter te leren communiceren en te oefenen met probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. Zolang kinderen nog niet goed kunnen verwoorden hoe ze zich voelen en wat ze graag willen, zullen ze in woede of in huilen uitbarsten en hun lijf gebruiken om voor zichzelf op te komen. Als ouder…

 • Hoe te reageren op brutaal en respectloos gedrag?

  Doel: doorbreken van machtsstrijd of vicieuze cirkel van elkaar kwetsen.   Achtergrond. Er zijn veel redenen waarom kinderen brutaal zijn of zich onbeleefd en respectloos gedragen: Soms testen kinderen gewoon hun macht uit, zeker als (pré-)tiener. Soms komt het brutale gedrag voort uit het gevoel dat ze zelf niet met respect behandeld worden; bijvoorbeeld door…

 • Omgaan met woedeaanvallen van hoogbegaafde kinderen

  Doel: van machteloze woede naar een gezamenlijk leerproces met begrip.   Achtergrond. Boosheid is energie; een signaal in je lijf dat het niet gaat zoals je wilt. Boosheid zet aan tot actie om het probleem op te lossen. Maar als je niet goed weet wat er aan de hand is of als het niet lukt…

 • Van overleven naar floreren; doorbreken van negatief gedrag bij hoogbegaafde kinderen

  Doel: doorbreken van negatief gedrag en vergroten van verbondenheid.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen kunnen behoorlijk ontmoedigd raken als het niet lukt om de kloof met hun omgeving te overbruggen. De wereld gaat hen te traag, ze voelen zich niet begrepen, men vindt hen te dominant, emotioneel of betweterig enz. Een ontmoedigd kind uit dat doorgaans…

 • Tips voor het ontladen van spanning

  Tips voor het ontladen van spanning.   Werkwijze. Explosies ontstaan vaak niet in 1 keer maar bouwen meestal op. Observeer en word je bewust van patronen. Leer de signalen herkennen waaraan je kan zien dat de spanning bij je hoogbegaafde kinderen opbouwt. Bied je kind een uitlaadklep voor de spanning voordat deze tot ontploffing komt.…

 • Hoe je je kind helpt stoom af te blazen bij een woedeaanval

  Doel: boosheid terugbrengen tot een hanteerbaar niveau.   Achtergrond. Als iemand heel erg boos is, hoort hij je boodschap niet meer. Hij is als een te strak opgeblazen ballon.   Werkwijze. Je kan spanning laten afvloeien door “ja” te ontlokken. Stel (in snel tempo) vragen waarvan je zeker weet dat je boze kind alleen maar…