Tag: duidelijk zijn

  • Twee misvattingen rond ‘positief opvoeden’

    Doel: respectvol grenzen stellen.   Achtergrond. Als je me al langer kent weet je dat de opvoedmethode die ik hanteer gebaseerd is op “Positive Discipline” van Jane Nelsen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere situatie, hoe lastig ook, positief is aan te pakken zonder straf/beloning, zonder veroordeling en verwijt. Dit is mijn diepe overtuiging en…

  • Van verwijt naar respectvol begrenzen

    Doel: duidelijk en respectvol communiceren.   Achtergrond. Als we willen dat kinderen rekening met ons houden zullen we op een heldere respectvolle manier informatie moeten geven over wat er in ons om gaat en wat we willen. Juist ook als we geconfronteerd worden met gedrag dat we niet acceptabel vinden is het belangrijk om duidelijk…