Tag: grenzen stellen

  • Merk jij het verschil tussen afdwingen en bij je punt blijven?

    Doel: duidelijk zijn en richting geven.   Achtergrond. Een belangrijke taak van ouders is om hun kinderen richting te geven, ze te leren wat gewenst gedrag is en welk gedrag onacceptabel is. Richting geven is : “Hoe werkt het in de wereld en hoe kun jij op jouw manier daarbinnen bewegen?” Kinderen die zich gezien…

  • Twee misvattingen over boosheid en opvoeden

    Doel: boosheid erkennen en uiten in plaats van weg te stoppen of te gebruiken om je kind ‘op te voeden’.   Achtergrond informatie en werkwijze. ‘Positive Discipline’ is een manier van opvoeden waarbij op geen enkele manier gebruik wordt gemaakt van straf, verwijten, dreigementen, beschuldigingen, of boete doen. En trouwens, ook niet van belonen, toegeven…

  • Van verwijt naar respectvol begrenzen

    Doel: duidelijk en respectvol communiceren.   Achtergrond. Als we willen dat kinderen rekening met ons houden zullen we op een heldere respectvolle manier informatie moeten geven over wat er in ons om gaat en wat we willen. Juist ook als we geconfronteerd worden met gedrag dat we niet acceptabel vinden is het belangrijk om duidelijk…