Tag: intrinsieke motivatie

  • Hoe je kind gemotiveerd raakt om te leren en tot bloei komt.

    Doel: kind in z’n kracht; tot bloei komen.   Achtergrond. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat er aan 3 psychologische basisbehoeften wordt tegemoet gekomen (Deci en Ryan). Dit zijn: behoefte aan autonomie Tegemoet komen aan de behoefte aan autonomie betekent niet dat een individu onafhankelijk en zonder rekening te houden met anderen…