Tag: probleemoplossende vaardigheden

  • Hoe je uitbarstingen en ruzie vermindert door je kinderen beter te leren communiceren.

    Doel: verminderen van uitbarstingen en ruzie door kinderen beter te leren communiceren en te oefenen met probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. Zolang kinderen nog niet goed kunnen verwoorden hoe ze zich voelen en wat ze graag willen, zullen ze in woede of in huilen uitbarsten en hun lijf gebruiken om voor zichzelf op te komen. Als ouder…

  • Hoe je gezinsoverleg leuk en leerzaam maakt

    Doel: oefenen van waardevolle communicatieve- en probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. De meeste kinderen zullen niet zomaar vanzelf hun behoeften op een prettige manier verwoorden, met respect naar anderen luisteren, verschillen accepteren en problemen oplossen. Daar is oefening voor nodig. Een structureel gezinsoverleg biedt een veilige prettige mogelijkheid om dit soort vaardigheden te oefenen. Veel mensen…

  • Hoe je ruzie in goede banen leidt

    Doel: ruzie bewust te gaan gebruiken als bouwsteen voor het leren van probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. Conflicten zijn onvermijdelijk. Het is een illusie om te denken dat we kunnen samenleven zonder conflicten. Het doel is daarom ook niet om geen ruzie meer te maken, maar om er constructief mee om te gaan. Een conflict hoeft…