Hartverwarmende cadeautjes maken

20 december 2022

De kerst is bij uitstek zo’n moment om bewust stil te staan bij de dingen waar je dankbaar voor bent.Installeer je met een lekkere beker warme chocomel en maak samen met je kind(eren) voor jullie dierbaren een cadeautje waar zij en jij blij van worden.Leuk om te krijgen, nog leuker om te geven. Voor wie?Iedereen vanaf … Read More

Schakel jij bewust over bij verzet?

16 maart 2021

Doel: de-escaleren, verbinding, wederzijds begrip, samenwerken.   Achtergrond. Jaren geleden kwam ik tijdens de Gordon®training in aanraking met de tool ‘Overschakelen bij verzet’. Een tool die we waarschijnlijk dagelijks onbewust gebruiken maar bij heftige situaties misschien vergeten toe te passen als we ons laten meesleuren in het conflict. Als ik me bij heftig verzet heel … Read More

Je draai vinden in deze ongekende Corona-tijden

19 maart 2020

Ik heb veel respect en waardering voor al die mensen die in zo’n korte tijd allerlei creatieve oplossingen bedenken om dingen door te kunnen laten gaan. Zo zit mijn dochter nu op het moment dat ik dit schrijf online les te volgen van haar geschiedenis docent. Hoe hij dat zo snel voor elkaar heeft gekregen, … Read More

Omgaan met teleurstelling

4 december 2019

Doel: veerkracht ontwikkelen.   Achtergrond. Ieder mens heeft teleurstellingen te verduren. Teleurstelling hoort bij het leven en is niet altijd te voorkomen. Door teleurstellingen te ervaren en het verdriet erover te verduren ontwikkelen we veerkracht. Mensen verschillen in hoe sterk ze emoties ervaren. De emoties die ontstaan in reactie op een gebeurtenis, de primaire emoties, … Read More

Hoe de wijze van communiceren probleemgedrag beïnvloedt.

9 juni 2019

Doel: respectvol omgaan met probleemgedrag; vriendelijk en daadkrachtig tegelijk.   Achtergrond. Als hoogbegaafde kinderen vastlopen op school wordt vaak vooral ingezet op meer uitdaging bieden. Natuurlijk is passend werk heel belangrijk; het is moeilijker om je goed te voelen en je netjes te gedragen als je je stierlijk verveelt. Waar echter minder aandacht voor is, … Read More

Het belang van een goed netwerk rond je kind

17 mei 2019

Doel: een netwerk rond je kind bouwen.   Achtergrond. Ik word altijd weer blij als ik op aanvullende handvatten stuit om op te voeden zonder gebruik te maken van straffen en belonen. “Geweldloos verzet”, in het Engels “Nonviolent resistance” genoemd, is zo’n bruikbare methode. De grondlegger Haim Omer gaat uit van ‘nieuwe autoriteit’. Nieuwe autoriteit … Read More

Hoe stuur jij?

16 januari 2019

Doel: je kind ondersteunen om zelfstandig te functioneren.   Achtergrond. Mijn gewaardeerde collega Albert Kaput werkt als coach veel met beelden. In gesprek over manieren van begeleiden, schetste hij het volgende beeld, dat ik (met toestemming) graag met jullie deel: “Stel je vaart met je kind in een bootje op een onstuimige rivier. Jij weet … Read More

Durf jij je echt open te stellen voor de emoties van je kind?

14 oktober 2018

Doel: eerst aanvaarden van emoties en pas daarna je kind iets leren (als dat nog nodig is).   Achtergrond. In mijn praktijk bespreek ik regelmatig de 4 stappen van erkenning, troost, realiteit en grip. Erkenning: Je openstellen voor de beleving van je kind; Troost: Met troost bedoel ik nadrukkelijk niet “het valt wel mee” of … Read More

Hoe je stoeispelletjes gebruikt als uitlaatklep voor angst, agressie en frustratie.

10 april 2018

Doel: verwerken van opgekropte emoties en creëren van verbondenheid.   Achtergrond. Kinderen hebben iedere dag weer, allerlei kleine en grote teleurstellingen, frustraties, angsten enz.  te verwerken. Opgekropte emoties verwerken ze door te huilen, te bewegen, te lachen en te spelen. Zo worden stresshormonen afgevoerd en komen ze weer in balans. Aletha Solter spreekt van ‘het-gebroken-koekje-fenomeen’. … Read More

Hoe de wijze van communiceren probleemgedrag beïnvloedt.

4 maart 2018

Doel: respectvol omgaan met probleemgedrag; vriendelijk en daadkrachtig tegelijk.   Achtergrond. Als hoogbegaafde kinderen vastlopen op school wordt vaak vooral ingezet op meer uitdaging bieden. Natuurlijk is passend werk heel belangrijk; het is moeilijker om je goed te voelen en je netjes te gedragen als je je stierlijk verveelt. Waar echter minder aandacht voor is, … Read More

Groeimindset voor gevorderden; Misvattingen ontmanteld.

17 januari 2018

Doel: ontwikkelen van een groeimindset; procesbegeleiding.   Achtergrond. In een voorgaande blog (Hoe je je kind helpt faalangst te overwinnen) kwam de mindset-theorie van Carol Dweck aan de orde. Een waardevolle theorie omdat iemands mindset van invloed is op de mate waarin iemand in staat is zijn kwaliteiten te benutten. Ik ben blij te merken … Read More

Tips om te bouwen aan een ontspannen kerstvakantie

21 december 2017

Doel: verbinding, een goed gevoel.   Achtergrond. De kerstvakantie kan een heerlijke periode zijn van genieten en verbondenheid. Toch kan er ook zoveel op ons afkomen dat we ons laten meeslepen door de koopgekte om ons heen, we van het ene diner naar het andere draven en we de lat zo hoog leggen om de … Read More

Hoe om te gaan met sarren en pesten

29 november 2017

Doel: liefdevol en daadkrachtig ingrijpen bij sarren en pesten.   Achtergrond. Als kinderen een probleem hebben, laten ze dat vaak met hun gedrag zien in plaats van te vertellen wat er aan de hand is. Als bijvoorbeeld een vriendin een rotopmerking heeft gemaakt, of als ze tegen een proefwerk opzien of als ze zich stierlijk … Read More

Als je hoogbegaafde kind geen ‘nerd’ wil zijn

21 augustus 2017

Doel: kosten-baten-analyse leren maken.   Achtergrondinformatie. Stel je kind is heel erg goed in rekenen maar uitblinken in wiskunde vinden klasgenoten verre van cool. Je kind wil geen nerd zijn, wil niet naar de plusklas en ook geen uitdagend rekenwerk doen. Hij wil gewoon zijn. Waar doe je als ouder goed aan? Moet je accepteren … Read More

Hoe je passende vriendschappen faciliteert voor je hoogbegaafde kinderen

9 mei 2017

Doel: hechte vriendschappen, verbondenheid.   Achtergrond. Contacten waarbij je jezelf kunt zijn, zijn van groot belang voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het ontwikkelen van goede sociale vaardigheden. Toch valt het voor hoogbegaafde kinderen niet altijd mee om vriendjes of vriendinnetjes te vinden waar het mee klikt.  Vaak lopen ze niet alleen cognitief, … Read More

Hoe je een positief zelfbeeld stimuleert met deugden-taal

12 april 2017

Doel: een positief zelfbeeld.   Achtergrond. In een vorige blog gaf ik aan dat de intensiteit van een hoogbegaafd kind vaak verkeerd begrepen wordt en dat ze aan de lopende band expliciet of impliciet de boodschap krijgen dat ze raar, vervelend of lastig zijn. Ik heb toen ‘Ik Kies voor mijn Talent’ van Luk Dewulf … Read More

Twee misvattingen rond ‘positief opvoeden’

8 maart 2017

Doel: respectvol grenzen stellen.   Achtergrond. Als je me al langer kent weet je dat de opvoedmethode die ik hanteer gebaseerd is op “Positive Discipline” van Jane Nelsen. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere situatie, hoe lastig ook, positief is aan te pakken zonder straf/beloning, zonder veroordeling en verwijt. Dit is mijn diepe overtuiging en … Read More

Hoe je je kind steunt om zich goed te voelen over zichzelf

16 februari 2017

Doel: een positief zelfbeeld. Achtergrond. Als je intenser bent dan mensen verwachten stuit je doorgaans op veel onbegrip. Niet uit kwaaie bedoelingen, maar omdat mensen de wereld nu eenmaal  interpreteren vanuit hun eigen kader. Veel intense kinderen krijgen aan de lopende band expliciet of impliciet de boodschap dat ze raar, vervelend of lastig zijn. Susan … Read More

Hoe je verbondenheid en een goede sfeer stimuleert

21 december 2016

Doel: blij zijn met elkaar.   Achtergrond. Dr. Brené Brown heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen blijdschap en dankbaarheid.  Uit haar enorme hoeveelheid onderzoeksgegevens komt duidelijk naar voren dat het niet zo is dat blijdschap tot dankbaarheid leidt, maar dat het andersom werkt. Mensen die actief ‘dankbaarheid’ praktiseren voelen meer blijdschap. Klik op … Read More

Merk jij het verschil tussen afdwingen en bij je punt blijven?

23 november 2016

Doel: duidelijk zijn en richting geven.   Achtergrond. Een belangrijke taak van ouders is om hun kinderen richting te geven, ze te leren wat gewenst gedrag is en welk gedrag onacceptabel is. Richting geven is : “Hoe werkt het in de wereld en hoe kun jij op jouw manier daarbinnen bewegen?” Kinderen die zich gezien … Read More

De meest gemaakte fout bij opvoeden

25 oktober 2016

Doel: kind in z’n kracht.   Achtergrond. Stel: Je ziet ergens erg tegenop, je hebt nog geen grip. Wanneer voel jij je beter en ga je met meer vertrouwen aan de slag? In geval van optie A:  Mensen erkennen dat iets lastig voor je is maar vertrouwen er desondanks op dat je je weg wel … Read More

Hoe je conflicten met de leerkracht van je hoogbegaafde kind voorkomt.

9 september 2016

Doel: conflicten voorkomen en constructief samenwerken met de leerkracht van je hoogbegaafde kind.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen hebben andere onderwijsbehoeften dan waarin standaard wordt voorzien. Er moet van het gebaande pad worden afgeweken, maar hoe dat moet is niet meteen duidelijk want dat verschilt per kind. Het vergt een zoektocht waarbij zowel het kind zelf, … Read More

Do’s & don’ts bij versnellen

24 augustus 2016

Doel: passend onderwijs bieden.   Achtergrond. Veel ouders en leerkrachten zijn ten onrechte huiverig om kinderen die ver voorlopen op hun klasgenoten te versnellen. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat kinderen het sociaal-emotioneel niet aankunnen om een klas over te slaan of ze vrezen dat er toch kennishiaten ontstaan. Ouders die overwegen om hun kind te versnellen … Read More

“Mam, ik verveel me” Wanneer is verveling gezond en wanneer niet?

30 juni 2016

Doel: verveling gebruiken als bouwsteen voor creativiteit en vindingrijkheid.   Achtergrond. Je hoort vaak dat vervelen gezond is en daar zit een kern van waarheid in. Toch leidt verveling bij hoogbegaafde kinderen ook regelmatig  tot gedragsproblemen en/of depressie. Hoe zit dat nou precies en wat doe je als ouder wel en wat juist niet? Allereerst … Read More

Opvoeden van hoogbegaafde kinderen

15 juni 2016

Doel: grenzen stellen op een manier die aansluit bij een non-conformistische aard, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een grote behoefte aan autonomie.   Achtergrond. In onze maatschappij zijn we gewend om gewenst gedrag te stimuleren door complimenten en positieve aandacht te geven en negatief gedrag te ontmoedigen door er straf of negatieve consequenties (zoals apart zetten … Read More

Hoe je je kind door een studie-dip heen helpt – deel 2

1 juni 2016

Doel: bouwstenen bieden voor een goede werkhouding.   Achtergrond. Voordat ik inga op hoe je kunt omgaan met kinderen die hun tijd liever aan andere dingen besteden dan aan schoolwerk is het waardevol om eerst even stil te staan bij enkele van de drempels die hoogbegaafde kinderen ervaren en de uitvluchten die ze verzinnen. Veel kinderen … Read More

Hoe je je kind door een studie-dip heen helpt

10 mei 2016

Doel: ‘gebruiksaanwijzing’ ontdekken en bouwstenen bieden voor een goede werkhouding.   Achtergrond. De tweede klas van de middelbare school is een berucht jaar. De spannende nieuwigheid is eraf en de hoeveelheid werk en de moeilijkheidsgraad zijn behoorlijk toegenomen vergeleken bij de 1e klas. Veel kinderen merken dat er een tandje bij moet om de eindstreep te … Read More

Het fabeltje van de noodzaak van één gelijke opvoedstijl.

8 april 2016

Doel: respectvol omgaan met verschillen, authenticiteit.   Achtergrond. Ieder mens is anders;  dus iedere ouder is anders. De één hecht bijvoorbeeld net iets meer waarde aan rust, reinheid en regelmaat terwijl de ander meer van flexibiliteit houdt en vindt dat juist de spontane momenten jeu geven aan het leven.  Is het één beter dan het … Read More

Hoe je je leven makkelijker maakt als je je sensorische patroon kent

15 maart 2016

Doel: aansluiten bij ieders aard.   Achtergrond. In het boek “Leven met sensaties; begrijp je zintuigen” geeft Winnie Dunn (bewerkt door André Rietman) heel overzichtelijk weer hoe mensen verschillen qua sensorische prikkelverwerking en hoe je recht kunt doen aan ieders aard.  Hieronder neem ik enkele hoofdlijnen van hen over. Wie meer wil lezen kan ik het … Read More

7 tips over wat je kunt doen bij drama’s bij het aankleden

28 januari 2016

Doel: bouwen aan autonomie en verbondenheid.   Achtergrond. Om uit je vel te springen: het is tijd om naar school te gaan maar je kind klaagt over het labeltje in z’n shirt, de sok die niet lekker zit, of het gekriebel van z’n trui en weigert pertinent om zich aan te kleden. Of sterker nog: … Read More

Hoe je met je kind kunt praten over een terroristische aanslag.

25 november 2015

Doel: context bieden om informatie te verwerken en vergroten van gevoel van veiligheid en vertrouwen.   Achtergrond. Veel ouders zullen zich na de aanslagen in Parijs afvragen hoe ze een balans kunnen vinden tussen informatie geven en beschermen tegen te veel beangstigende informatie.  Wat vertel je wel, wat niet, hoe ga je om met angst? … Read More

Misvattingen omtrent zindelijkheidstraining

16 september 2015

Doel: loslaten van prestatiedruk op zindelijkheid, ondersteunen van natuurlijk leerproces.   Achtergrond. Zindelijkheidstraining is in onze maatschappij buiten proportie geraakt. Ouders vertellen trots hoe jong hun kind al zindelijk was. Er wordt veel geprezen en menig stickervel beplakt om kinderen zo vroeg mogelijk zindelijk te maken. Zindelijkheid is een prestatie. Kinderen kunnen zich hierdoor gefrustreerd … Read More

Hoe je kind gemotiveerd raakt om te leren en tot bloei komt.

2 september 2015

Doel: kind in z’n kracht; tot bloei komen.   Achtergrond. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat er aan 3 psychologische basisbehoeften wordt tegemoet gekomen (Deci en Ryan). Dit zijn: behoefte aan autonomie Tegemoet komen aan de behoefte aan autonomie betekent niet dat een individu onafhankelijk en zonder rekening te houden met anderen … Read More

De miskende oorzaken van leer- en gedragsproblemen en wat je eraan kunt doen

20 augustus 2015

Doel: Het voorkomen en/of doorbreken van leer- en gedragsproblemen door het stimuleren van hersenontwikkeling.   Achtergrond informatie. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen last hebben van leer- en gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie en ad(h)d. Soms vallen hun problemen minder op omdat ze met hun intelligentie hun problemen kunnen compenseren en bijvoorbeeld relatief goede resultaten weten te behalen. … Read More

Twee misvattingen over boosheid en opvoeden

2 juli 2015

Doel: boosheid erkennen en uiten in plaats van weg te stoppen of te gebruiken om je kind ‘op te voeden’.   Achtergrond informatie en werkwijze. ‘Positive Discipline’ is een manier van opvoeden waarbij op geen enkele manier gebruik wordt gemaakt van straf, verwijten, dreigementen, beschuldigingen, of boete doen. En trouwens, ook niet van belonen, toegeven … Read More

De kunst van emotieregulatie

3 juni 2015

Doel: zelf je emoties reguleren om je kind te leren kalmeren.   Achtergrond. Veel hoogbegaafde kinderen zijn heel gevoelige kinderen. Ze ervaren intense en complexe emoties of voelen emoties van anderen sterk aan en identificeren zich ermee. Voor deze kinderen is het extra belangrijk dat ze grip krijgen op hun emoties om er niet door … Read More

33 vragen om je kind beter te leren kennen

12 mei 2015

Doel: het doel van de vragen in deze blog is niet om inhoudelijk je punt te maken maar om interesse te tonen, je relatie te verdiepen en er een gewoonte van te maken om met elkaar van gedachte te wisselen.   Achtergrond. Regelmatig vertellen ouders me teleurgesteld dat hun kind zo weinig vertelt. Ter inspiratie … Read More

De kracht van vragen stellen i.p.v. vertellen

21 april 2015

Doel: empoweren; kind uitnodigen om zelf te denken.   Achtergrond. Als ouders klagen dat hun kind niet luistert bedoelen ze meestal “Mijn kind gehoorzaamt niet/ hij doet niet wat ik zeg”. Vaak vertellen we onze kinderen de hele dag door wat, waarom en hoe ze iets moeten doen. Kinderen luisteren niet omdat ze geen zin hebben … Read More

Hoe je je kind helpt drempels te overwinnen.

2 april 2015

Doel: werkelijke groei en voldoening ervaren.   Achtergrond. Ieder mens komt drempels tegen op zijn weg. Mensen die hun drempels overwinnen weten dat dit voldoening geeft en tot werkelijke groei leidt.  Maar drempels overwinnen gaat niet vanzelf; er is lef en inspanning voor nodig en soms hebben kinderen een steuntje in de rug nodig om … Read More

Hoe om te gaan met klagen en negativiteit van je hoogbegaafde kind

13 maart 2015

Doel: kind in z’n kracht; doorbreken van onderpresteren.   Achtergrond. Iedereen zal het er over eens zijn dat het voor kinderen (en volwassenen) goed is om gevoelens te uiten en te praten over de dingen waar ze mee zitten. Van opkroppen word  je over het algemeen niet vrolijker en een luisterend oor en empathie zijn … Read More

Van verwijt naar respectvol begrenzen

28 februari 2015

Doel: duidelijk en respectvol communiceren.   Achtergrond. Als we willen dat kinderen rekening met ons houden zullen we op een heldere respectvolle manier informatie moeten geven over wat er in ons om gaat en wat we willen. Juist ook als we geconfronteerd worden met gedrag dat we niet acceptabel vinden is het belangrijk om duidelijk … Read More

Hoe je je kind leert afspraken na te komen

11 februari 2015

Doel: verantwoordelijk gedrag aanleren door kinderen aan hun afspraken te houden.   Achtergrond. Veel ouders van hoogbegaafde kinderen merken een sterke behoefte aan autonomie bij hun kinderen. Regels worden uitvoerig bediscussieerd. Ze willen meepraten en serieus genomen worden. Ze willen hun eigen weg bewandelen. Ruimte voor autonomie is belangrijk , maar hoever ga je daarin … Read More

Hoe je (prikkel)gevoeligheid in goede banen leidt.

1 februari 2015

Doel: aansluiten bij de aard van je kind.   Achtergrond. Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie; het is een manier van zijn. Een manier van zijn die inwerkt op allerlei aspecten van de persoonlijkheid en gevolgen heeft voor hoe iemand de wereld beleeft en ermee omgaat. Niet beter of slechter, maar anders. Een … Read More

Wat te doen als je kind anderen de schuld geeft

25 januari 2015

Doel: verantwoordelijk gedrag ontwikkelen.   Achtergrond. Anderen de schuld geven is een normale automatische reactie op stress. De meeste mensen leren naarmate ze ouder worden deze impulsen steeds beter te beheersen, al lukt dat niet iedereen op ieder moment even goed. Denk maar aan de verwensingen in het verkeer als een voorganger hard remt, of … Read More

Hoe je je kind helpt verschillen te overbruggen

15 januari 2015

Doel: verschillen overbruggen, vaardigheden leren.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen zijn per definitie anders en ze zullen dus vaak verschillen met hun omgeving moeten overbruggen. Het zijn vaak intense kinderen. Trap niet in de valkuil om hun intensiteit af te zwakken maar ga bewust op zoek naar hun kwaliteiten en help hen de verschillen te overbruggen. Ze … Read More

Introvert; schakel in geluk

2 januari 2015

Doel: herkennen en bewust aansluiten bij de eigen aard.   Achtergrond. Vaak wordt bij introvert gedacht aan iemand die verlegen is, teruggetrokken en sociaal onhandig, en bij extravert aan iemand die makkelijk contact maakt en sociaal vaardig is. Toch is dat niet wat ik bedoel met introvert en extravert. Mij gaat het om de manier … Read More

Perfectionisme; de minst begrepen eigenschap van hoogbegaafden.

18 december 2014

Doel: perfectionisme zien als innerlijke drive en hoge doelen helpen verwezenlijken.   Achtergrond. Vele onderzoeken tonen een verband aan tussen hoogbegaafdheid en perfectionisme. Silverman (1999) deed jarenlang onderzoek onder hoogbegaafden en ziet perfectionisme als één van de minst begrepen eigenschappen van hoogbegaafden. Ze geeft aan dat perfectionisme vaak ten onrechte als negatief wordt opgevat en … Read More

Kind in z’n kracht; wat je wel en juist niet moet doen

27 november 2014

Doel: ‘Empoweren’.   Achtergrond. “Oefening baart kunst” en zo is het ook in het gewone leven. Als een kind kan ervaren wat de werkelijke (niet de opgelegde) consequenties zijn van zijn gedrag, kan hij leren zijn weg te vinden.  Dat betekent dat hij fouten maakt en soms lijdt en dat vinden we als ouder/leerkracht vaak … Read More

Wat te doen als je kind niet tegen zijn verlies kan

17 november 2014

Doel: leren omgaan met competitie.   Achtergrond. We leven in een competitieve maatschappij. Kinderen vergelijken op school of thuis voortdurend hun resultaten met die van anderen. Daarom is het, los van hoe wij als ouder of leerkracht zelf tegen competitie aankijken, belangrijk dat kinderen om leren gaan met winnen en verliezen. Om jezelf te ontwikkelen … Read More

Hoe je je (hoogbegaafde) kind helpt grip te krijgen op angst

14 oktober 2014

Doel: grip krijgen op angst.   Achtergrond. Piekeren over de dood, nadenken over alles wat mis kan gaan, nachtmerries… veel hoogbegaafde kinderen worstelen met angst. Angst is normaal en beschermt ons tegen gevaar. Vaak is het een gezonde reactie op “het onbekende”. De meeste kinderen kennen een periode waarin ze bang zijn voor het donker … Read More

Hoe je een goede werkhouding ondersteunt

17 september 2014

Doel: ontwikkelen van goede werkhouding en het oefenen van executieve functies.   Achtergrond. Om je schoolwerk naar behoren te kunnen doen heb je executieve vaardigheden nodig zoals bijvoorbeeld langetermijngevolgen overzien, plannen, impulsen beheersen, ongewenst gedrag onderdrukken, zonder uit te stellen aan het werk gaan, en vele andere. Deze zogeheten executieve functies worden in de (pre)frontale … Read More

Hoe je gezinsoverleg leuk en leerzaam maakt

16 juli 2014

Doel: oefenen van waardevolle communicatieve- en probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. De meeste kinderen zullen niet zomaar vanzelf hun behoeften op een prettige manier verwoorden, met respect naar anderen luisteren, verschillen accepteren en problemen oplossen. Daar is oefening voor nodig. Een structureel gezinsoverleg biedt een veilige prettige mogelijkheid om dit soort vaardigheden te oefenen. Veel mensen … Read More

Hoe te reageren op brutaal en respectloos gedrag?

1 juli 2014

Doel: doorbreken van machtsstrijd of vicieuze cirkel van elkaar kwetsen.   Achtergrond. Er zijn veel redenen waarom kinderen brutaal zijn of zich onbeleefd en respectloos gedragen: Soms testen kinderen gewoon hun macht uit, zeker als (pré-)tiener. Soms komt het brutale gedrag voort uit het gevoel dat ze zelf niet met respect behandeld worden; bijvoorbeeld door … Read More

De valkuil van eindeloze discussies met hoogbegaafde kinderen

21 mei 2014

Doel: stoppen met overtuigen en in plaats daarvan gaan handelen.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen zijn nieuwsgierige, onafhankelijk denkers. Ze willen begrijpen waarom iets is zoals het is. Vaak zijn ze verbaal sterk en weten ze, als ze jouw ingeslagen weg niet willen volgen, feilloos die argumenten te kiezen waar jij gevoelig voor bent. Ouders die veel uitleggen en … Read More

Verminder machtsstrijd. Richt je op oplossingen

8 mei 2014

Doel: verminderen van machtsstrijd.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak heel gevoelig voor de manier waarop ze aangesproken worden. Is de toon respectvol? Worden ze rechtvaardig behandeld? De aard van een gesprek verandert aanzienlijk als ouders en leerkrachten zich  bij conflicten richten op oplossingen in plaats van op (logische) consequenties.  Nadenken over oplossingen activeert behulpzaamheid en … Read More

Zonder strijd naar bed

14 april 2014

Doel: routines aanleren die rust en vertrouwen bieden.   Achtergrond. Routines bieden rust, veiligheid en vertrouwen. Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafde kinderen niet van schema’s houden, maar dat hangt maar net af van de manier waarop je ze gebruikt. Mijn ervaring is dat veel hoogbegaafde kinderen wel degelijk van routines houden. Denk maar eens aan … Read More

Omgaan met woedeaanvallen van hoogbegaafde kinderen

21 maart 2014

Doel: van machteloze woede naar een gezamenlijk leerproces met begrip.   Achtergrond. Boosheid is energie; een signaal in je lijf dat het niet gaat zoals je wilt. Boosheid zet aan tot actie om het probleem op te lossen. Maar als je niet goed weet wat er aan de hand is of als het niet lukt … Read More

Van overleven naar floreren; doorbreken van negatief gedrag bij hoogbegaafde kinderen

12 maart 2014

Doel: doorbreken van negatief gedrag en vergroten van verbondenheid.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen kunnen behoorlijk ontmoedigd raken als het niet lukt om de kloof met hun omgeving te overbruggen. De wereld gaat hen te traag, ze voelen zich niet begrepen, men vindt hen te dominant, emotioneel of betweterig enz. Een ontmoedigd kind uit dat doorgaans … Read More

Grenzen stellen zonder straf

25 februari 2014

Achtergrond. Negatief gedrag roept bij ouders vaak automatisch de reactie op om terecht te wijzen en negatieve consequenties te bedenken om negatief gedrag te ontmoedigen. Omdat dit mechanisme zo is ingeburgerd kost het vaak moeite om het anders te doen. Ik wil hier graag tegenwicht tegen bieden door een andere manier van opvoeden nog eens … Read More

Tips voor het ontladen van spanning

7 februari 2014

Tips voor het ontladen van spanning.   Werkwijze. Explosies ontstaan vaak niet in 1 keer maar bouwen meestal op. Observeer en word je bewust van patronen. Leer de signalen herkennen waaraan je kan zien dat de spanning bij je hoogbegaafde kinderen opbouwt. Bied je kind een uitlaadklep voor de spanning voordat deze tot ontploffing komt. … Read More

Hoe je ruzie in goede banen leidt

16 januari 2014

Doel: ruzie bewust te gaan gebruiken als bouwsteen voor het leren van probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. Conflicten zijn onvermijdelijk. Het is een illusie om te denken dat we kunnen samenleven zonder conflicten. Het doel is daarom ook niet om geen ruzie meer te maken, maar om er constructief mee om te gaan. Een conflict hoeft … Read More

Hoe je de maaltijd weer gezellig maakt.

20 december 2013

Doel: van de maaltijd een gezellig moment maken waar ook je kinderen naar uitkijken.   Achtergrond. Iedere ouder wil graag dat zijn kind gezond opgroeit en zich goed in de wereld staande kan houden. De maaltijd wordt daarmee vaak een moment om kinderen belangrijke bagage mee te geven. Toch werkt dit vaak averechts. Als je … Read More

Hoe je liegen van je (hoogbegaafde) kind voorkomt

4 december 2013

Doel: een veilig klimaat scheppen waarin kinderen zich veilig genoeg voelen om eerlijk te zijn.   Achtergrond. Er is een verschil tussen liegen en fantaseren. Voor jonge kinderen lopen fantasie en werkelijkheid nog erg door elkaar. Dit hoort bij de normale ontwikkeling van een kind en heeft niets te maken met liegen. Voor (hoogbegaafde) kinderen … Read More

Hoe je je kind helpt faalangst te doorbreken

9 november 2013

Doel: faalangst verminderen en kinderen te stimuleren om uitdagingen aan te gaan.   Achtergrond. Veel ouders hopen hun kind zelfvertrouwen te geven door veel te prijzen. Helaas werkt het in de praktijk niet zo. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door zichzelf te overwinnen en steeds iets bij te leren, niet door veel complimentjes te krijgen. Dweck laat … Read More

Hoe je je kind helpt stoom af te blazen bij een woedeaanval

23 oktober 2013

Doel: boosheid terugbrengen tot een hanteerbaar niveau.   Achtergrond. Als iemand heel erg boos is, hoort hij je boodschap niet meer. Hij is als een te strak opgeblazen ballon.   Werkwijze. Je kan spanning laten afvloeien door “ja” te ontlokken. Stel (in snel tempo) vragen waarvan je zeker weet dat je boze kind alleen maar … Read More

Hoe je machtsstrijd met je hoogbegaafde kind voorkomt.

11 oktober 2013

Doel: je kind het gevoel geven dat hij invloed heeft i.p.v. directief te zeggen wat hij moet doen. Een keuze bieden nodigt verantwoordelijk gedrag uit in plaats van machtsstrijd.   Werkwijze. Bied je kind de keuze uit 2 voor jou acceptabele opties Blijf als je kind weigert vriendelijk en ferm bij je punt door je … Read More

Contact ontwikkelingsgelijken

Om zich verbonden te voelen is contact met ontwikkelingsgelijken heel belangrijk.
Ouders kunnen hoogbegaafde kinderen helpen door dit contact te stimuleren en te faciliteren.

Er zijn vele mogelijkheden:

  • Binnen school
  • Plusklassen (binnen school of bovenschools)
  • Vele organisaties organiseren excursies, kampen, ontmoetingsactiviteiten, verrijkingsactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen
  • Hobby of interesseclubs, zoals een schaakclub, dierenbescherming etc.
  • Steeds meer universiteiten bieden programma’s aan voor intelligente tieners om vakken bij hen te volgen