Tips voor het ontladen van spanning

Tips voor het ontladen van spanning.   Werkwijze. Explosies ontstaan vaak niet in 1 keer maar bouwen meestal op. Observeer en word je bewust van patronen. Leer de signalen herkennen waaraan je kan zien dat de spanning bij je hoogbegaafde kinderen opbouwt. Bied je kind een uitlaadklep voor de spanning voordat deze tot ontploffing komt. … Read More

Hoe je ruzie in goede banen leidt

Doel: ruzie bewust te gaan gebruiken als bouwsteen voor het leren van probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. Conflicten zijn onvermijdelijk. Het is een illusie om te denken dat we kunnen samenleven zonder conflicten. Het doel is daarom ook niet om geen ruzie meer te maken, maar om er constructief mee om te gaan. Een conflict hoeft … Read More

Hoe je de maaltijd weer gezellig maakt.

Doel: van de maaltijd een gezellig moment maken waar ook je kinderen naar uitkijken.   Achtergrond. Iedere ouder wil graag dat zijn kind gezond opgroeit en zich goed in de wereld staande kan houden. De maaltijd wordt daarmee vaak een moment om kinderen belangrijke bagage mee te geven. Toch werkt dit vaak averechts. Als je … Read More

Hoe je liegen van je (hoogbegaafde) kind voorkomt

Doel: een veilig klimaat scheppen waarin kinderen zich veilig genoeg voelen om eerlijk te zijn.   Achtergrond. Er is een verschil tussen liegen en fantaseren. Voor jonge kinderen lopen fantasie en werkelijkheid nog erg door elkaar. Dit hoort bij de normale ontwikkeling van een kind en heeft niets te maken met liegen. Voor (hoogbegaafde) kinderen … Read More

Hoe je je kind helpt faalangst te doorbreken

Doel: faalangst verminderen en kinderen te stimuleren om uitdagingen aan te gaan.   Achtergrond. Veel ouders hopen hun kind zelfvertrouwen te geven door veel te prijzen. Helaas werkt het in de praktijk niet zo. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door zichzelf te overwinnen en steeds iets bij te leren, niet door veel complimentjes te krijgen. Dweck laat … Read More

Hoe je je kind helpt stoom af te blazen bij een woedeaanval

Doel: boosheid terugbrengen tot een hanteerbaar niveau.   Achtergrond. Als iemand heel erg boos is, hoort hij je boodschap niet meer. Hij is als een te strak opgeblazen ballon.   Werkwijze. Je kan spanning laten afvloeien door “ja” te ontlokken. Stel (in snel tempo) vragen waarvan je zeker weet dat je boze kind alleen maar … Read More

Hoe je machtsstrijd met je hoogbegaafde kind voorkomt.

Doel: je kind het gevoel geven dat hij invloed heeft i.p.v. directief te zeggen wat hij moet doen. Een keuze bieden nodigt verantwoordelijk gedrag uit in plaats van machtsstrijd.   Werkwijze. Bied je kind de keuze uit 2 voor jou acceptabele opties Blijf als je kind weigert vriendelijk en ferm bij je punt door je … Read More