Hoe je een goede werkhouding ondersteunt

Doel: ontwikkelen van goede werkhouding en het oefenen van executieve functies.   Achtergrond. Om je schoolwerk naar behoren te kunnen doen heb je executieve vaardigheden nodig zoals bijvoorbeeld langetermijngevolgen overzien, plannen, impulsen beheersen, ongewenst gedrag onderdrukken, zonder uit te stellen aan het werk gaan, en vele andere. Deze zogeheten executieve functies worden in de (pre)frontale … Read More

Hoe je gezinsoverleg leuk en leerzaam maakt

Doel: oefenen van waardevolle communicatieve- en probleemoplossende vaardigheden.   Achtergrond. De meeste kinderen zullen niet zomaar vanzelf hun behoeften op een prettige manier verwoorden, met respect naar anderen luisteren, verschillen accepteren en problemen oplossen. Daar is oefening voor nodig. Een structureel gezinsoverleg biedt een veilige prettige mogelijkheid om dit soort vaardigheden te oefenen. Veel mensen … Read More

Hoe te reageren op brutaal en respectloos gedrag?

Doel: doorbreken van machtsstrijd of vicieuze cirkel van elkaar kwetsen.   Achtergrond. Er zijn veel redenen waarom kinderen brutaal zijn of zich onbeleefd en respectloos gedragen: Soms testen kinderen gewoon hun macht uit, zeker als (pré-)tiener. Soms komt het brutale gedrag voort uit het gevoel dat ze zelf niet met respect behandeld worden; bijvoorbeeld door … Read More

De valkuil van eindeloze discussies met hoogbegaafde kinderen

Doel: stoppen met overtuigen en in plaats daarvan gaan handelen.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen zijn nieuwsgierige, onafhankelijk denkers. Ze willen begrijpen waarom iets is zoals het is. Vaak zijn ze verbaal sterk en weten ze, als ze jouw ingeslagen weg niet willen volgen, feilloos die argumenten te kiezen waar jij gevoelig voor bent. Ouders die veel uitleggen en … Read More

Verminder machtsstrijd. Richt je op oplossingen

Doel: verminderen van machtsstrijd.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak heel gevoelig voor de manier waarop ze aangesproken worden. Is de toon respectvol? Worden ze rechtvaardig behandeld? De aard van een gesprek verandert aanzienlijk als ouders en leerkrachten zich  bij conflicten richten op oplossingen in plaats van op (logische) consequenties.  Nadenken over oplossingen activeert behulpzaamheid en … Read More

Zonder strijd naar bed

Doel: routines aanleren die rust en vertrouwen bieden.   Achtergrond. Routines bieden rust, veiligheid en vertrouwen. Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafde kinderen niet van schema’s houden, maar dat hangt maar net af van de manier waarop je ze gebruikt. Mijn ervaring is dat veel hoogbegaafde kinderen wel degelijk van routines houden. Denk maar eens aan … Read More

Omgaan met woedeaanvallen van hoogbegaafde kinderen

Doel: van machteloze woede naar een gezamenlijk leerproces met begrip.   Achtergrond. Boosheid is energie; een signaal in je lijf dat het niet gaat zoals je wilt. Boosheid zet aan tot actie om het probleem op te lossen. Maar als je niet goed weet wat er aan de hand is of als het niet lukt … Read More

Grenzen stellen zonder straf

Achtergrond. Negatief gedrag roept bij ouders vaak automatisch de reactie op om terecht te wijzen en negatieve consequenties te bedenken om negatief gedrag te ontmoedigen. Omdat dit mechanisme zo is ingeburgerd kost het vaak moeite om het anders te doen. Ik wil hier graag tegenwicht tegen bieden door een andere manier van opvoeden nog eens … Read More