Tag: opvoeden

  • Opvoeden van hoogbegaafde kinderen

    Doel: grenzen stellen op een manier die aansluit bij een non-conformistische aard, een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een grote behoefte aan autonomie.   Achtergrond. In onze maatschappij zijn we gewend om gewenst gedrag te stimuleren door complimenten en positieve aandacht te geven en negatief gedrag te ontmoedigen door er straf of negatieve consequenties (zoals apart zetten…