Auteur: marieke

 • Van verwijt naar respectvol begrenzen

  Doel: duidelijk en respectvol communiceren.   Achtergrond. Als we willen dat kinderen rekening met ons houden zullen we op een heldere respectvolle manier informatie moeten geven over wat er in ons om gaat en wat we willen. Juist ook als we geconfronteerd worden met gedrag dat we niet acceptabel vinden is het belangrijk om duidelijk…

 • Hoe je je hoogbegaafde kind helpt zich te concentreren bij te gemakkelijke taken.

  Doel: betere concentratie bij gemakkelijke taken.   Achtergrond. Om met voldoening te werken en tot goede prestaties te komen,  is een bepaalde spanningsboog nodig:  niet te hoog en niet te laag. Veel mensen weten uit ervaring dat ze, als ze te veel stress ervaren, ze niet meer helder kunnen denken en fouten maken die ze…

 • Hoe je je kind leert afspraken na te komen

  Doel: verantwoordelijk gedrag aanleren door kinderen aan hun afspraken te houden.   Achtergrond. Veel ouders van hoogbegaafde kinderen merken een sterke behoefte aan autonomie bij hun kinderen. Regels worden uitvoerig bediscussieerd. Ze willen meepraten en serieus genomen worden. Ze willen hun eigen weg bewandelen. Ruimte voor autonomie is belangrijk , maar hoever ga je daarin…

 • Hoe je (prikkel)gevoeligheid in goede banen leidt.

  Doel: aansluiten bij de aard van je kind.   Achtergrond. Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie; het is een manier van zijn. Een manier van zijn die inwerkt op allerlei aspecten van de persoonlijkheid en gevolgen heeft voor hoe iemand de wereld beleeft en ermee omgaat. Niet beter of slechter, maar anders. Een…

 • Wat te doen als je kind anderen de schuld geeft

  Doel: verantwoordelijk gedrag ontwikkelen.   Achtergrond. Anderen de schuld geven is een normale automatische reactie op stress. De meeste mensen leren naarmate ze ouder worden deze impulsen steeds beter te beheersen, al lukt dat niet iedereen op ieder moment even goed. Denk maar aan de verwensingen in het verkeer als een voorganger hard remt, of…

 • Hoe je je kind helpt verschillen te overbruggen

  Doel: verschillen overbruggen, vaardigheden leren.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen zijn per definitie anders en ze zullen dus vaak verschillen met hun omgeving moeten overbruggen. Het zijn vaak intense kinderen. Trap niet in de valkuil om hun intensiteit af te zwakken maar ga bewust op zoek naar hun kwaliteiten en help hen de verschillen te overbruggen. Ze…

 • Introvert; schakel in geluk

  Doel: herkennen en bewust aansluiten bij de eigen aard.   Achtergrond. Vaak wordt bij introvert gedacht aan iemand die verlegen is, teruggetrokken en sociaal onhandig, en bij extravert aan iemand die makkelijk contact maakt en sociaal vaardig is. Toch is dat niet wat ik bedoel met introvert en extravert. Mij gaat het om de manier…

 • Perfectionisme; de minst begrepen eigenschap van hoogbegaafden.

  Doel: perfectionisme zien als innerlijke drive en hoge doelen helpen verwezenlijken.   Achtergrond. Vele onderzoeken tonen een verband aan tussen hoogbegaafdheid en perfectionisme. Silverman (1999) deed jarenlang onderzoek onder hoogbegaafden en ziet perfectionisme als één van de minst begrepen eigenschappen van hoogbegaafden. Ze geeft aan dat perfectionisme vaak ten onrechte als negatief wordt opgevat en…

 • Kind in z’n kracht; wat je wel en juist niet moet doen

  Doel: ‘Empoweren’.   Achtergrond. “Oefening baart kunst” en zo is het ook in het gewone leven. Als een kind kan ervaren wat de werkelijke (niet de opgelegde) consequenties zijn van zijn gedrag, kan hij leren zijn weg te vinden.  Dat betekent dat hij fouten maakt en soms lijdt en dat vinden we als ouder/leerkracht vaak…

 • Wat te doen als je kind niet tegen zijn verlies kan

  Doel: leren omgaan met competitie.   Achtergrond. We leven in een competitieve maatschappij. Kinderen vergelijken op school of thuis voortdurend hun resultaten met die van anderen. Daarom is het, los van hoe wij als ouder of leerkracht zelf tegen competitie aankijken, belangrijk dat kinderen om leren gaan met winnen en verliezen. Om jezelf te ontwikkelen…