Hoe je je kind leert afspraken na te komen

Doel: verantwoordelijk gedrag aanleren door kinderen aan hun afspraken te houden.   Achtergrond. Veel ouders van hoogbegaafde kinderen merken een sterke behoefte aan autonomie bij hun kinderen. Regels worden uitvoerig bediscussieerd. Ze willen meepraten en serieus genomen worden. Ze willen hun eigen weg bewandelen. Ruimte voor autonomie is belangrijk , maar hoever ga je daarin … Read More

Hoe je (prikkel)gevoeligheid in goede banen leidt.

Doel: aansluiten bij de aard van je kind.   Achtergrond. Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie; het is een manier van zijn. Een manier van zijn die inwerkt op allerlei aspecten van de persoonlijkheid en gevolgen heeft voor hoe iemand de wereld beleeft en ermee omgaat. Niet beter of slechter, maar anders. Een … Read More

Wat te doen als je kind anderen de schuld geeft

Doel: verantwoordelijk gedrag ontwikkelen.   Achtergrond. Anderen de schuld geven is een normale automatische reactie op stress. De meeste mensen leren naarmate ze ouder worden deze impulsen steeds beter te beheersen, al lukt dat niet iedereen op ieder moment even goed. Denk maar aan de verwensingen in het verkeer als een voorganger hard remt, of … Read More

Hoe je je kind helpt verschillen te overbruggen

Doel: verschillen overbruggen, vaardigheden leren.   Achtergrond. Hoogbegaafde kinderen zijn per definitie anders en ze zullen dus vaak verschillen met hun omgeving moeten overbruggen. Het zijn vaak intense kinderen. Trap niet in de valkuil om hun intensiteit af te zwakken maar ga bewust op zoek naar hun kwaliteiten en help hen de verschillen te overbruggen. Ze … Read More

Introvert; schakel in geluk

Doel: herkennen en bewust aansluiten bij de eigen aard.   Achtergrond. Vaak wordt bij introvert gedacht aan iemand die verlegen is, teruggetrokken en sociaal onhandig, en bij extravert aan iemand die makkelijk contact maakt en sociaal vaardig is. Toch is dat niet wat ik bedoel met introvert en extravert. Mij gaat het om de manier … Read More

Perfectionisme; de minst begrepen eigenschap van hoogbegaafden.

Doel: perfectionisme zien als innerlijke drive en hoge doelen helpen verwezenlijken.   Achtergrond. Vele onderzoeken tonen een verband aan tussen hoogbegaafdheid en perfectionisme. Silverman (1999) deed jarenlang onderzoek onder hoogbegaafden en ziet perfectionisme als één van de minst begrepen eigenschappen van hoogbegaafden. Ze geeft aan dat perfectionisme vaak ten onrechte als negatief wordt opgevat en … Read More

Kind in z’n kracht; wat je wel en juist niet moet doen

Doel: ‘Empoweren’.   Achtergrond. “Oefening baart kunst” en zo is het ook in het gewone leven. Als een kind kan ervaren wat de werkelijke (niet de opgelegde) consequenties zijn van zijn gedrag, kan hij leren zijn weg te vinden.  Dat betekent dat hij fouten maakt en soms lijdt en dat vinden we als ouder/leerkracht vaak … Read More

Wat te doen als je kind niet tegen zijn verlies kan

Doel: leren omgaan met competitie.   Achtergrond. We leven in een competitieve maatschappij. Kinderen vergelijken op school of thuis voortdurend hun resultaten met die van anderen. Daarom is het, los van hoe wij als ouder of leerkracht zelf tegen competitie aankijken, belangrijk dat kinderen om leren gaan met winnen en verliezen. Om jezelf te ontwikkelen … Read More

Hoe je je (hoogbegaafde) kind helpt grip te krijgen op angst

Doel: grip krijgen op angst.   Achtergrond. Piekeren over de dood, nadenken over alles wat mis kan gaan, nachtmerries… veel hoogbegaafde kinderen worstelen met angst. Angst is normaal en beschermt ons tegen gevaar. Vaak is het een gezonde reactie op “het onbekende”. De meeste kinderen kennen een periode waarin ze bang zijn voor het donker … Read More