Misvattingen omtrent zindelijkheidstraining

Doel: loslaten van prestatiedruk op zindelijkheid, ondersteunen van natuurlijk leerproces.   Achtergrond. Zindelijkheidstraining is in onze maatschappij buiten proportie geraakt. Ouders vertellen trots hoe jong hun kind al zindelijk was. Er wordt veel geprezen en menig stickervel beplakt om kinderen zo vroeg mogelijk zindelijk te maken. Zindelijkheid is een prestatie. Kinderen kunnen zich hierdoor gefrustreerd … Read More

Hoe je kind gemotiveerd raakt om te leren en tot bloei komt.

Doel: kind in z’n kracht; tot bloei komen.   Achtergrond. Om goed te kunnen functioneren is het nodig dat er aan 3 psychologische basisbehoeften wordt tegemoet gekomen (Deci en Ryan). Dit zijn: behoefte aan autonomie Tegemoet komen aan de behoefte aan autonomie betekent niet dat een individu onafhankelijk en zonder rekening te houden met anderen … Read More

De miskende oorzaken van leer- en gedragsproblemen en wat je eraan kunt doen

Doel: Het voorkomen en/of doorbreken van leer- en gedragsproblemen door het stimuleren van hersenontwikkeling.   Achtergrond informatie. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen last hebben van leer- en gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie en ad(h)d. Soms vallen hun problemen minder op omdat ze met hun intelligentie hun problemen kunnen compenseren en bijvoorbeeld relatief goede resultaten weten te behalen. … Read More

Twee misvattingen over boosheid en opvoeden

Doel: boosheid erkennen en uiten in plaats van weg te stoppen of te gebruiken om je kind ‘op te voeden’.   Achtergrond informatie en werkwijze. ‘Positive Discipline’ is een manier van opvoeden waarbij op geen enkele manier gebruik wordt gemaakt van straf, verwijten, dreigementen, beschuldigingen, of boete doen. En trouwens, ook niet van belonen, toegeven … Read More

De kunst van emotieregulatie

Doel: zelf je emoties reguleren om je kind te leren kalmeren.   Achtergrond. Veel hoogbegaafde kinderen zijn heel gevoelige kinderen. Ze ervaren intense en complexe emoties of voelen emoties van anderen sterk aan en identificeren zich ermee. Voor deze kinderen is het extra belangrijk dat ze grip krijgen op hun emoties om er niet door … Read More

33 vragen om je kind beter te leren kennen

Doel: het doel van de vragen in deze blog is niet om inhoudelijk je punt te maken maar om interesse te tonen, je relatie te verdiepen en er een gewoonte van te maken om met elkaar van gedachte te wisselen.   Achtergrond. Regelmatig vertellen ouders me teleurgesteld dat hun kind zo weinig vertelt. Ter inspiratie … Read More

De kracht van vragen stellen i.p.v. vertellen

Doel: empoweren; kind uitnodigen om zelf te denken.   Achtergrond. Als ouders klagen dat hun kind niet luistert bedoelen ze meestal “Mijn kind gehoorzaamt niet/ hij doet niet wat ik zeg”. Vaak vertellen we onze kinderen de hele dag door wat, waarom en hoe ze iets moeten doen. Kinderen luisteren niet omdat ze geen zin hebben … Read More

Hoe je je kind helpt drempels te overwinnen.

Doel: werkelijke groei en voldoening ervaren.   Achtergrond. Ieder mens komt drempels tegen op zijn weg. Mensen die hun drempels overwinnen weten dat dit voldoening geeft en tot werkelijke groei leidt.  Maar drempels overwinnen gaat niet vanzelf; er is lef en inspanning voor nodig en soms hebben kinderen een steuntje in de rug nodig om … Read More

Hoe om te gaan met klagen en negativiteit van je hoogbegaafde kind

Doel: kind in z’n kracht; doorbreken van onderpresteren.   Achtergrond. Iedereen zal het er over eens zijn dat het voor kinderen (en volwassenen) goed is om gevoelens te uiten en te praten over de dingen waar ze mee zitten. Van opkroppen word  je over het algemeen niet vrolijker en een luisterend oor en empathie zijn … Read More

Van verwijt naar respectvol begrenzen

Doel: duidelijk en respectvol communiceren.   Achtergrond. Als we willen dat kinderen rekening met ons houden zullen we op een heldere respectvolle manier informatie moeten geven over wat er in ons om gaat en wat we willen. Juist ook als we geconfronteerd worden met gedrag dat we niet acceptabel vinden is het belangrijk om duidelijk … Read More